Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Ondermijning van het Lokaal Bestuur

featured image

Ondermijning bestaat. In Brabant, in Drenthe, in Overijssel. Ondermijning is in ons land genesteld en geworteld. Burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren worden bedreigd of omgekocht. Criminelen infiltreren in het lokale bestuur en krijgen zo vertrouwelijke informatie of beïnvloeden de besluitvorming. Miljardenwinsten die met criminele activiteiten worden behaald verstoren het normale maatschappelijke proces.

In het nieuwe regeerakkoord is 100 miljoen extra uitgetrokken om de opkomst van de ondermijnende criminaliteit te stuiten. Voor heel Nederland, want in elke gemeente kan het bestuur te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit.

Verschillende deskundigen, waaronder minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren, hoogleraar en onderzoeker Pieter Tops en diverse ervaringsdeskundigen geven tijdens deze inspiratiedag hun visie op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in de komende jaren.

In het spraakmakende boek De Achterkant van Nederland schetst hoogleraar Pieter Tops een somber beeld. Uit de daarna uitgevoerde grootschalige enquête onder duizenden lokale bestuurders en ambtenaren van onderzoeker Nicolette Woestenburg lijkt een minder ernstig beeld op te rijzen. Hoe erg is ondermijnende criminaliteit nu echt?

Hoe om te gaan met bedreigingen en de angst die deze oproepen? Hoe het bestuur goed te laten functioneren als deze onder vuur ligt? Prominente bestuurders geven hun visie, zoals Henri de Wijkerslooth die als burgemeester meemaakte dat het gemeentehuis in vlammen opging en wethouder Bouke Arends, die enige tijd moest onderduiken na bedreigingen.

Is het beleid effectief? Hoe ziet de aanpak voor de komende jaren er uit en waar mogen we op hopen bij de bestrijding? Karel Schuurman, hoofd van het Landelijk Expertise en Informatie Centrum, geeft antwoord op deze vragen en gaat in debat met het plenaire panel om zo gezamenlijk tot een volledig beeld te komen.

 

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen

13:00 uur:  keynote door Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13:30 uur:  Ondermijning: hoe erg is het? Met Pieter Tops en Nicolette Woestenburg.
14:15 uur: Pauze
14:45 uur: Ondermijning; hoe ga je er mee om? Gesprek met prominente bestuurders:
– wethouder Bouke Arends
– burgemeester Henri de Wijkerslooth
15:30 uur: Ondermijning: hoe effectief is bestrijding?
Plenair debat met Karel Schuurman, hoofd Landelijk Informatie en Expertisecentrum
16:15 uur: Vragenvuur. Ga in debat of stel uw vraag aan sprekers van uw keuze
17:00 uur: Borrel

Gerelateerd

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur, 19 september, 1 november, 22 november, 13 december en 17 januari Reeks bijeenkomsten over vernieuwing van het lokaal bestuur, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur

Lokale Democratie in de Steigers

Congres over de gevolgen van de decentralisatie voor de bestuurlijke inrichting van gemeentes, 5 oktober 2016 Met Alexander Rinnooy Kan, Maarten Allers, Marcel Boogers en Pieter van Lieshout. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Machiavelli. Waarom je politiek en moraal moet scheiden

Symposium over de actuele waarde van het gedachtegoed van Machiavelli, 16 en 17 maart 2013. Met Hans Achterhuis en Leon Heuts. Het boek Il Principe of De Heerser van Machiavelli geldt als één van de meest aanstootgevende, immorele werken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. De Engelse naam voor de duivel – ‘The old Nick’ – zou etymologisch afstammen van de voornaam van Machiavelli, Niccolò. Bovendien geldt een ‘machiavellist’ als een immorele, scrupuloze politicus, die geen middel schuwt om zijn macht te behouden.