Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Nederland na de crisis

featured image

Het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19, ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voerde in het voorjaar van 2021 veel gesprekken met onder meer maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschappers, uitmondend in het rapport Nederland na de crisis. Aansluitend hierop organiseerde het NGC in samenwerking met &Maes een aantal online bijeenkomsten: 1 Leren van de […]

Lees verder