Nederlands Gesprek Centrum

De morele staat van Nederland

Redactie: Christien Brinkgreve, René Gude, Sijbolt Noorda

Publicatie nr. 85

2e hands €6,00

Inhoud

Het gesprek over moraal bloeit op Nederlandse podia en in de media, zo uitbundig zelfs dat voorspellingen over het morele klimaat lijken te concurreren met weersvoorspellingen en de gespannen aandacht voor ontwikkelingen op de financiële markten. Je kunt de krant niet opslaan of het gaat over normen en waarden. Op opiniepagina's en in columns zijn globaal twee intuïties bespeurbaar: pessimisme en optimisme over de morele ontwikkelingen in Nederland. Omdat geen van beide invalshoeken een pasklare aanpak voor morele vraagstukken oplevert en ze elkaar bovendien volkomen tegenspreken, verlopen de debatten moeizaam en eindigen ze steevast in een gepolariseerde besluiteloosheid. De netelige kwestie is echter dat heel Nederland dingen blijft doen en laten, ook als er geen lijn komt in de antwoorden op de vraag wat we zouden moeten doen en laten.

Het doorbreken van deze situatie vormde de aanleiding voor het symposium dat het Nederlands Gesprekscentrum in de winter van 2000 organiseerde in Amsterdam over 'de morele staat van Nederland'; of preciezer gezegd: over het denken over de morele staat van Nederland.

Tijdens die conferentie - waar dit boek het verslag van is - werden de verschillende momenten van moraaldiscussies als volgt in kaart gebracht:

De feiten - Paul Dekker, Sociaal en Cultureel Planburo

De woorden - Else Barth, emeritus hoogleraar logica en taalfilosofie

De processen - Joop Goudsblom, emeritus hoogleraar sociologie

De vrijheid - Joke Hermsen, publiciste