Nederlands Gesprek Centrum

Nieuwjaarssymposium MEDIA

De tandeloze waakhond
Over de crisis in de oude media


Zondag 27 januari 2008 14.00-17.00
Conferentiehotel ISVW, Dodeweg 8, Leusden / Amersfoort

Dit symposium is met succes verlopen. Onderhoudende discussies werden geprikkeld door de volgende stellingen:

  • De nieuwe journalistiek bestaat niet
  • Het is beslist geen ramp als de klassieke pers verdwijnt. Haar taak wordt geruisloos overgenomen door andere media.
  • Spindocters zijn een zegen voor de journalistiek
  • De pers heeft de laatste vijf jaar geen nieuws meer gebracht
  • Er bestaan geen journalistieke helden meer

Dat de tijd de huidige media vormen nog verder zal veranderen moge bij iedereen duidelijk zijn. Hoe we de kwaliteit van de journalistiek moeten waarborgen, is de grote vraag. De meest prangende onderwerpen bleken de Code voor Journalisten, waarover men nog altijd in vurig debat verwikkeld is, en Embedded Journalism.

Frits van Exter heeft een post gezet op zijn weblog (geheel in overeenstemming met de ontwikkelingen in de media) van de Nieuwe Reporter.

Het symposium werd als volgt aangekondigd:

De traditionele media verliezen de laatste jaren rap aan gezag. Het proces kwam vooral op gang door de Fortuyn-revolte van 2002, toen zij moesten erkennen dat ze de onvrede onder de bevolking totaal niet hadden zien aankomen. Sindsdien wekt de journalistiek de indruk dat ze zich verliest in hypes, en zich te weinig bezighoudt met kwesties die er wezenlijk toe doen. De snelle opkomst van de ‘burgerjournalistiek’ via internet holt het aanzien nog verder uit.

Nemen de media hun klassieke taak als waakhond van de democratie nog wel serieus genoeg? Beschrijven ze de wereld om ons heen, of creëren ze een eigen werkelijkheid? En hoe moeten zij reageren op de opmars van de ‘burgerjournalisten’?

Sprekers

Marc Josten (KRO's Reporter)
Henri Beunders (hoogleraar media EUR)
Henk Blanken (expert oude & nieuwe media)
Frits van Exter (oud-hoofdredacteur)

Voorzitter

Arthur Docters van Leeuwen

Kosten

Bezoekers/niet-donateurs: € 30,-
Studenten: € 10,-

Reserveren via 033-4227205 of ngc@isvw.nl

Personalia

Marc Jostenis eindredacteur van KRO Reporter. Na zijn studies bestuurskunde en rechten trad hij in 1986 in dienst bij het weekblad Vrij Nederland. In 1997 stapte hij over naar Reporter. Daar werkte hij onder meer aan biografieën van Frits Bolkestein en Wim Kok. Sinds 2000 is Marc Josten eindredacteur van KRO Reporter.Gedurende een korte periode (2001-2003) combineerde hij deze functie met het hoofdredacteurschap van KRO Netwerk. Vanaf 2005 vervult hij ook het eindredacteurschap van de biografieënrubriek Profiel, een programma dat KRO maakt in samenwerking met de Humanistische Omroep.

Henri Beundersstudeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), werkte in de jaren tachtig als redacteur (buitenland, onderzoeksjournalist, correspondent Berlijn) voor NRC Handelsblad. Hij werd in 1990 benoemd tot hoogleraar Geschiedenis, Media en Cultuur aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd hij tevens directeur van de Postacademische Dagbladopleiding Journalistiek (PDOJ). Hij is hoofdverantwoordelijke voor de uitbouw van de sectie Media & Cultuur binnen de FHKW, en mede- initiator en oprichter van de Master Media & Journalistiek. Behalve boeken en essays op het brede gebied van media en maatschappij, publiceert hij regelmatig in kranten en tijdschriften. Hij is tevens mede-initiator en bestuurslid van de NWO-stuurgroep De Natiestaat, die tal van proefschriften en postdocstudies heeftt geëntameerd en begeleid en bestuurslid Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael.

Henk Blankenis adjunct hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, publicist en blogger: op www.henkblanken.nl

Frits van Exteris journalist en hoofdredacteur. Na de School voor de Journalistiek ging Van Exter in 1978 bij het dagblad Trouw werken. Hij was achtereenvolgens stadsverslaggever in Amsterdam, algemeen verslaggever, buitenlandredacteur, chef van de buitenlandredactie en redacteur weekendbijlage. In 1996 werd hij adjunct-hoofdredacteur, twee jaar later hoofdredacteur. In 1992 won hij de Prijs voor de Dagbladjournalistiek met een reeks reportages over de verhoudingen tussen Noord en Zuid, aan de hand van twee landen (Ghana en Nederland) en één product (cacao). Op 1 april 2007 nam hij afscheid als hoofdredacteur. Sinsdien is hij bij PCM-Uitgevers belast met verschillende redactionele projecten. Hij is initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek, die in 2007 de eerste Tegels uitreikte voor de beste journalistieke prestaties.