Nederlands Gesprek Centrum

Bart Tromp lezing: "De wereld in alle staten"

In samenwerking met:

De lezing van prof. dr. Ko Colijn werd integraal afgedrukt in het blad Socialisme en Democratie en samengevat in het Parool (deel 1 en deel 2)

Vrijdag 24 oktober 20.00 uur
Deuren open 19.30 uur
Lokatie: Rode Hoed, Amsterdam

Spreker: Prof. dr. Ko Colijn
Inleider: Elma Drayer  

Waarom zitten we in Afghanistan? Waarom steunen we Bush’ inval in Irak? Waarom zijn we fervente voorstanders van het nonproliferatieverdrag tegen kernwapens maar gaan we straks een uitzondering maken voor India, dat het verdrag weigert te ondertekenen? De voorbeelden van verwarring en vertwijfeling liggen voor het opscheppen. De wereld draait door. En dat laat Nederland niet onberoerd.

Belangrijker dan de bespiegeling over Nederland is het debat over de (wan-)orde zelf. De hegemoon wordt uitgedaagd en weet zich niet goed raad met nieuwe grootmachten, met een nieuw soort oorlogen, en met nieuwe spelers op het toneel die vaak überhaupt geen staten meer zijn. Wat doe je tegen Al Qaida, hetnetwerk van de atoomgeleerde Khan, en tegen dreigingen die niet meer ouderwets met kernwapens zijn af te schrikken, zoals klimaatverandering.

Volgens sommigen zijn er niet een, maar twee of drie ordes in de wereld: de oude van de rijke natiestaten die globalisering over de wereld verspreidden, maar ook een van nieuwe staten die zich niet verantwoordelijk voelen voor de oude staten, het proces van globalisering misschien zelfs kapen of er op z’n minst eigen spelregels aan willen opleggen. De oorlog in de Kaukasus waarschuwt ons bovendien dat we de (k)oude orde met zijn invloedssferen ook nog niet mogen afschrijven.

Prof. dr. Ko Colijn is journalist en politicoloog, werkzaam aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en redacteur bij Vrij Nederland.

Die onzekere wereldorde was een thema dat Bart Tromp (1944-2007) zeer aan het hart ging. In de eerste Bart Tromp-lezing, in het leven geroepen ter nagedachtenis aan deze grote dwarse denker, zal Ko Colijn zijnvoetspoor volgen.

Prof. dr. Bart Tromp was columnist, publicist en hoogleraar Internationale Betrekkingen. Hij was tot aan zijn dood in 2007 presidiumlid van het Nederlands Gesprek Centrum.

Elma Drayer werkt bij Trouw als columniste en chef Letter en Geest. Ze is lid van het presidium van het NGC.

 

foto's: Ko Colijn, Bart Tromp, Elma Drayer