Nederlands Gesprek Centrum

Over het NGC - Donateurs

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) draait primair op de belangeloze inzet van de mensen die bij de activiteiten betrokken zijn. De projectcoördinator en het secretariaat, ondergebracht bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, worden wel gefinancierd.

De kosten die het NGC maakt, houden uitsluitend verband met de ontplooide activiteiten. Naast de jaarlijkse bijdragen van de circa 1000 donateurs probeert het NGC zijn activiteiten te bekostigen uit de inkomsten van congressen.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom. Zij vormen de ruggegraat van het NGC. Alleen met hun steun kan het centrum ook in de toekomst nieuwe programma's organiseren en initiatieven ontplooien.

Donateurs stellen zelf hun bijdrage vast, met een minimum van 25 euro per jaar. Daarvoor ontvangen zij een korting op alle conferenties en symposia die het NGC organiseert. Ook voor de NGC-boekpublicaties geldt voor donateurs een reductie.

Wilt u zich opgeven voor donateurschap of wilt u meer informatie, belt u dan 033 - 422 72 05 of mailt u naar receptie@isvw.nl.