Nederlands Gesprek Centrum

Machiavelli. Waarom je politiek en moraal moet scheiden.

Zaterdag 16 en zondag 17 maart 2013

Aanvang za. 10.30 uur - einde zo. 17.00 uur

Docenten: Prof. Hans Achterhuis en Leon Heuts

Het boek Il Principe of De Heerser van Machiavelli geldt als één van de meest aanstootgevende, immorele werken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. De Engelse naam voor de duivel – ‘The old Nick’ – zou etymologisch afstammen van de voornaam van Machiavelli, Niccolò. Bovendien geldt een ‘machiavellist’ als een immorele, scrupuloze politicus, die geen middel schuwt om zijn macht te behouden. Lees verder...

Bart Tromplezing door Henk van Os

Vrijdag 14 november 2012

Prof. Henk van Os spreekt in de Rode Hoed te Amsterdam over het thema 'Verheffen of knielen. Een leven lang cultuurbeleid'.

De Bart-Tromplezing werd in 2008 door de Stichting Bart Tromp en het Nederlands Gesprek Centrum in het leven geroepen, ter nagedachtenis van deze grote, dwarse denker.

 

 

Nederland & het algemeen belang. Polderen over het Hogere

ISVW

Zondag 6 mei 2012 – 10.30-17.00 uur

 

Een programma van het NGC & Stichting Synthesis

Begeleiding: Elma Drayer

Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting. Of het nu de boom achter het Anne Frank Huis betreft, cultuurbehoud of een nieuwe school, het vermogen om zich te verenigen rond speciale belangen is groot. Maar hoe kunnen we het algemeen belang laten floreren in een geïndividualiseerde verzekeringsstaat? De (bestuurs)elite lijkt nog geen antwoord te hebben op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, maar twee recente publicaties laten zien dat ze slachtoffer zijn van hun eigen cynisme. Lees verder...

Hans Achterhuis in gesprek met radicalen

IsaZondag 16 oktober 2011  10.30-17.00 uur

De denkers des vaderlands, Hans Achterhuis, gaat met een groep radicalen op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Mag je burgerlijk ongehoorzaam zijn? Zo ja, waar ligt de grens. Na een inleiding over de grenzen van wet, gaat Achterhuis in gesprek met enkele wetsovertreders, waaronder een treinkaper, een radicale dierenactivist, een islamist en een anti-globalist. Lees verder...

 

Hans Achterhuis

 

Secularisatie; een winst- en verliesrekening

Vierde Bart Tromp-lezing door Jan Bank

Vrijdag 4 november 2011Jan Bank

Locatie: Rode Hoed, Keizersgracht 102 | 1015CV Amsterdam. Zaal: Oosterhuiszaal. Café open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur.

Secularisatie: winst of verlies? 
De secularisatie in Nederland (en in Europa) betekent een aanzienlijke culturele en maatschappelijke verandering. Wat hebben we ermee gewonnen, wat ermee verloren? Moeten we de secularisatie inderdaad beschouwen als vooruitgang? Of verdienen juist de schaduwzijden meer aandacht? 
In de vierde Bart Tromp-lezing zal historicus Jan Bank op deze en andere vragen ingaan. Jan Bank (1940) was jarenlang hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Bekendheid bij het publiek verwierf hij vooral als televisiecommentator bij koninklijke gebeurtenissen. Lees verder...

Symposium: Een filosofische kijk op de rol van arbeid in onze samenleving

29 april 2011

Hoe verhoudt persoonlijke ontwikkeling (PEOPLE) zich in deze postmoderne tijd met organisatie-ontwikkeling en economische groei (PROFIT)? Tijdens dit symposium met Agnes Jongerius en Harry Kunneman en Willem de Lange als hoofdsprekers, buigen werknemers, personeelmanagers en filosofen zich over deze vraag. Het symposium is een platform waar professionals in gesprek kunnen gaan met filosofen die werkzaam zijn in de praktijk zoals: filosofische consulenten, socratische gespreksbegeleiders, dilemmatrainers en bedrijfsethici. Tijdens het symposium worden twee plenaire lezingen gehouden en vinden een aantal parallelle workshops plaats. Lees verder...

Kafka aan het overheidsloket

Zondag 22 mei 2011 14.00–17.00 uur

Overheid en samenleving houden elkaar in een noodlottige omhelzing. De overheid stimuleert individualisme en de individualistische samenleving veroorzaakt bureaucratie en beheerszucht van de overheid. Alexis de Tocqueville zag dat 150 jaar geleden als het voornaamste risico van democratie en noemde het ‘mild despotisme’: een geïndividualiseerde samenleving en een bureaucratische overheid die gezamenlijk de publieke zaak om zeep helpen.

Op zondag 22 mei legt Albert Jan Kruiter (auteur van Mild Depotisme, Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville, 2010) het sociologische mechanisme achter de tendens naar individualisering & bureaucratisering bloot. Kruiter ontwikkelt een nieuwe fundamentele verklaring voor de huidige crisis in democratie en verzorgingsstaat en past die toe op problemen met de jeugdzorg, de Awbz, de Wmo, het persoonsgebonden budget, de Krachtwijken en het daklozenbeleid.

Met coreferaat door socioloog en journalist Herman Vuijsje, auteur van Correct, weldenkend Nederland sinds de jaren zestig (2008)

Voorzitter: Arthur Docters van Leeuwen
Toegang € 35,- Voor NGC-donauteurs gratis. Donateur worden.

Aanmelden of bel: 033 - 422 72 05