Nederlands Gesprek Centrum

Wat geweest is - EMBEDDED SCIENCE

18 november 2007 - 14.00 - 17.00 uur
Conferentiehotel ISVW

Volgens het kabinet Balkenende IV moet Nederland zich binnen enkele jaren tot kenniseconomie ontwikkelen. Als wetenschappelijk onderzoek en innovatie de handen ineen slaan, zal ons land snel tot de economische wereldtop behoren, zo is de verwachting. Wat betekent deze ambitie voor het wetenschappelijk onderzoek? Moeten wetenschappers meer worden afgerekend op resultaten of zullen originele onderzoeken met vindingrijke, niet direct toepasbare uitkomsten nog steeds worden gewaardeerd? Wie bepaalt welke onderzoeken wel of niet worden gedaan: de wetenschap, de overheid of het bedrijfsleven? Onderliggend aan deze vragen speelt de fundamentele kwestie: blijft falsificatie de toets van wetenschap, zoals Popper dat ooit formuleerde, of zullen in de nabije toekomst commerciële successen het criterium voor wetenschappelijkheid worden?

Voorzitter prof. dr. Robbert Dijkgraaf
Sprekers Dr. Sijbolt Noorda,
Prof. dr. ir Gerard de Vries,
Prof. dr. Jan Bouwens
   
Programma  
14.00 De sprekers verdedigen allen hun stelling
15.30 O.l.v. Robbert Dijkgraaf discussieert het publiek met elkaar en met de sprekers
17.00 einde

Kosten

Bezoekers/niet-donateurs: € 30,-
NGC-donateurs/Vrienden van de ISVW: € 20,-
Studenten: € 10,-

Personalia

Prof. dr. Robbert Dijkgraaf is sinds 2005 universiteits-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij voordien de leerstoel mathematische fysica bekleedde. In 2003 ontving hij de prestigieuze Spinozaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Sinds mei 2006 is hij presidiumlid van het Nederlands Gesprek Centrum.


Dr. Sijbolt Noorda is sinds 2006 voorzitter van de Vereniging van Universiteiten VSNU, de belangenorganisatie van de Nederlandse universiteiten. Voordien was verbonden aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, onder meer als wetenschappelijk medewerker en als voorzitter van het College van Bestuur. Hij is lid van het curatorium van het Nederlands Gesprek Centrum.


Prof.dr.ir. Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In oktober 2006 werd hij lid van de WRR. Gerard de Vries’ voornaamste werk ligt op het terrein van het onderzoek naar de ontwikkeling van wetenschap en technologie in relatie tot hun maatschappelijke, politieke en ethische aspecten. Hij publiceerde boeken over wetenschapsfilosofie, medische ethiek en de maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in de moderne geneeskunde zoals de genetica.


Prof. dr. Jan Bouwens is professor in accountancy aan de Universiteit van Tilburg en heeft een research fellow positie aan Melbourne University. Zijn onderzoek betreft ‘performance measurement system design’. Zijn interesse is hoe organisaties hun activiteiten structureren om de mogelijkheden van het bedrijf uit te buiten.