Nederlands Gesprek Centrum

Lopend project - G1000

Het Nederlands Gesprekcentum ondersteunt de G1000. De G1000 is bedacht door David Van Reijbrouck die erin slaagde om 1000 burgers op een ordelijke wijze met elkaar te laten praten over zaken van landsbelang. Het streven is om de methode van G1000, met een groep van wetenschappelijke onderzoekers, politici, ambtenaren en gespreksleider, verder te verfijnen en uit te rollen naar wijken en gemeenten. Deze groep staat onder leiding van Harm van Dijk, een van de initiatiefnemers van de G1000 Amersfoort. Het NGC faciliteerde in de zomer van 2014 een bijeenkomst.