Nederlands Gesprek Centrum

Haagse tegenstrijdigheden - Een jaar verder

Redactie: André Rouvoet, H.J. Schoo, Paul Schnabel en Bart Tromp

Verschenen 2003

Publicatie nr. 89

Prijs: € 14,50

Inhoud

Een jaar geleden is het boek Haagse tegenstrijdigheden verschenen. Het functioneren van de Nederlandse overheid en de moeizamer wordende relatie tussen overheid en burgers stonden hierin centraal. De stormachtige politieke ontwikkelingen van het jaar 2002 vragen echter om een nadere analyse. Was het een aardverschuiving of een molshoop? Vier auteurs geven hun visie in Haagse tegenstrijdigheden, een jaar verder. Wat is er veranderd in de relatie tussen overheid en burgers? Hoe moeten we de snelle ondergang van Paars en de opkomst van de 'nieuwe politiek' interpreteren? En welke les kunnen de gevestigde politieke partijen trekken uit wat er is gebeurd?

De auteurs

André Rouvoet, fractievoorzitter ChristenUnie

Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

H.J. Schoo, publicist en directeur van Weekbladpers Tijdschriften

Bart Tromp, hoogleraar Politicologie

 

ISBN 90 5356 6120