Nederlands Gesprek Centrum

Najaarssymposium: Heilige Huisjes

14 december 2008
Aanvang: 14.00 uur | einde 17.00 uur
Lokatie: ISVW, Dodeweg 8, Leusden (bij Amersfoort)
i.s.m. de ISVW en het Centre For Inquiry

Spreker: dr. Austin Dacey
Forum: Raphael Evers, Coskun Çörüz, Nahed Selim, Martijn de Koning
o.l.v. Elma Drayer

Met het islamdebat is religie weer terug in de openbaarheid. In de Koran staat dat een minderheid zich binnen een andere cultuur zal moetenaanpassen. Zijn moslims in staat om invulling te geven aan de islam binnen de nieuwe context? Is Nederland bereid ze voldoende ruimtegeven? Hoog tijd om de discussie over onze heilige huisjes met elkaar aan te gaan.Hoe verhouden de heilige geschriften van jodendom, christendom en islam zich met de normen van de seculiere samenleving? Op welke manier kunnen zij gecontextualiseerd worden, bijvoorbeeld als het gaat om de positie van de vrouw of om homoseksualiteit. Hoeveel religie kan een pluriforme samenleving verdragen?

Filosoof Austin Dacey is internationaal bekend en schrijver van The Secular Conscience, waarin hij verdedigt dat de plaats van religie juist wel het publieke domein is. Door samenwerking met het Center For Inquiry zijn wij in staat deze internationale gast een podium te bieden. Zijn lezing is in het Engels.

14.00 Austin Dacey
15.00 gesprek van het forum o.l.v. Elma Drayer, met:
- Raphael Evers
- Coskun Çörüz
- Nahed Selim
- Martijn de Koning


Austin Dacey promoveerde in 2002 in de filosofie en leeft in New York. Hij publiceert op het raakvlak tussen wetenschap, religie en ethiek. Hij representeert het Center for Inquiry binnen de Verenigde Naties. CFI is een denktank die zich toelegt op gedachtenontwikkeling in de seculiere, wetenschappelijke hoek. Ook is Dacey redacteur bij Skeptical Inquirer en Free Inquiry. Meer over Dacey en zijn artikelen is te vinden op zijn website

 

 

Rabbijn Raphael Evers rondde twee universitaire studies af, te weten psychologie en fiscaal recht, en ontving in 1989 de rabbinale bevoegdheid. Hij heeft veel gepubliceerd over rabbinale onderwerpen, ook in het Hebreeuws. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen voor kranten en tijdschriften, voor vakbladen en voor onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt in het voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Regelmatig vertegenwoordigt hij het Joodse standpunt in radio- en tv-uitzendingen en in discussiefora of op lezingen.

Hij is lid van de Conferentie van Europese Rabbijnen en van het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam. Na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 bood rabbijn Evers met vertegenwoordigers van de islam en het christendom een zogenaamd Samenlevingscontract aan aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Tevens was hij een van de sprekers op het Festival voor Bestuurskunde 'De Boel Bij Elkaar Houden' dat in februari 2006 in Amsterdam werd gehouden. In mei 2008 was Evers een van de 21 vooraanstaande christelijke, joodse en islamitische geestelijken uit de EU-lidstaten die een bespreking voerden over religie, dialoog en over de bescherming van de aarde.

Coskun Çörüz is een Nederlandse politicus. Hij is voor het CDA sinds 29 mei 2001 lid van de Tweede Kamer. In het verleden was hij onder meer medewerker jeugd, onderwijs en juridische zaken bij het Amsterdams Centrum Buitenlanders. Hij is naast zijn politieke functie ook voorzitter van de Council of Europe Minority Youth Committeer en voorzitter van de Stichting Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij lid van de Raad van Advies Stichting Levensbeschouwingen in Dialoog. Coskun Çörüz heeft rechten gestudeerd en voltooid aan de Universiteit van Amsterdam en ook twee jaar economie. In de Kamer houdt hij zich bezig met jeugdbeleid (inclusief jeugdcriminaliteit), staats- en bestuursrecht, mensenrechten en internationaal recht.

Nahed Selim studeerde Engels in haar geboorteland Egypte. In 1979 kwam ze naar Nederland. Vanaf 1996 werkt ze als tolk/vertaalster Arabisch. Haar missie is de islam te moderniseren, te humaniseren en te feminiseren. Via haar boeken, essays, columns en lezingen roept ze op de ongelijkheid tussen man en vrouw uit naam van een religie niet te accepteren. Ze schreef een aantal boeken: Brieven uit Egypte (2000),Vrouwen van de profeet (2003) en Zwijgen is verraad (2005), Allah houdt niet van vrouwen (2007) en in 2007 gaf zij een "Scheurkalender van de Islam" uit.

 

Martijn de Koning is antropoloog. Hij is werkzaam bij het International Institute for the Study of Islam (isim) in Leiden en werkte voorheen bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij schreef artikelen over de identiteit van Marokkaanse jongeren, jeugdhulpverlening en onderwijs aan Marokkaanse jongeren, en hij deed onderzoek naar de relaties tussen moslims en niet-moslims in het kader van een Europees onderzoeksproject. Op zijn eigen weblog CLOSER (www.religionsearch.org) post hij actueel antropologisch discussiemateriaal over Moslims in Nederland.

 

Elma Drayer studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is sinds 2001 werkzaam bij Dagblad Trouw. Zij is chef Letter & Geest en tevens columniste. Ze was co-auteur van het boek "Met of zonder God, de onmisbaar heid van religie" en ze zit in het presidium van het Nederlands Gesprek Centrum.

 

 

Kosten

De kaartverkoop verloopt via de ISVW.

€20,- / studenten €10,- (conferentie/koffie/thee)
In combinatie met het filosofische weekend De Zin van Religie kost het bijwonen van deze conferentie slechts €10,-

Meer informatie

Voor meer informatie: ngc@isvw.nl of 033-5337205
Sabine Wassenberg