Nederlands Gesprek Centrum

Leven in de risicosamenleving

Auteurs: Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude, Maarten Hajer, Rüdiger Safranski, Gerard de Vries, e.a.

Verschenen november 2005

Publicatie nr. 90

Prijs: € 14,50

Inhoud:

Ooit namen wij risico's als behorend bij het bestaan. Natuurrampen, ongelukken, dodelijke ziekten - ze hoorden er nu eenmaal bij. Tegenwoordig eisen we een leven in volstrekte veiligheid: pech moet weg. God is vervangen door de verzekeringsmaatschappij. Overkomt ons onverhoeds toch een ramp, dan wijzen we bij voorkeur naar de overheid. Zij had ons moeten beschermen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de burgers zelf?

Rond dit actuele thema organiseerde het Nederlands Gesprek Centrum een serie spraakmakende bijeenkomsten. Leven in de risicosamenleving is daarvan de weerslag. In prikkelende essays buigen deskundigen uit wetenschap en praktijk zich over de valkuilen en kansen van de hedendaagse risicosamenleving.

Personalia auteurs:

Hans Boutellier is directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit.

Marjolijn Drenth von Februar is filosoof, jurist en essayist. René Gude is filosoof en directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Maarten Hajer is hoogleraar bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Rüdiger Safranski is publicist en filosoof te Berlijn.

Gerard de Vries is hoogleraar wetenschapsfilosofie en filosofie van de technologische cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.