Nederlands Gesprek Centrum

Met of zonder God - De onmisbaarheid van religie

Met bijdragen van Herman Vuijsje, Willem B. Drees, Marjoleine de Vos, Joep de Hart, René Gude en Elma Drayer.

Publicatie nr. 91

Prijs: € 11,95

Inhoud

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet.

Tegelijk wordt de spanning tussen secularisering en publieke moraal steeds meer voelbaar. De vanzelfsprekende (religieuze) gemeenschap is verdwenen, het individu viert hoogtij. Individualisering betekent in de praktijk dat ieder zijn eigen moraal mag aanhangen. Maar als wij ons door niemand meer laten gezeggen, hoe vinden we dan consensus in het publieke domein? Welke rol zouden religieuze ideeën kunnen spelen in dat spanningsveld? Kortom: wat is de functie van religie? Kunnen religieuze tradities houvast blijven bieden?