Nederlands Gesprek Centrum

Kafka aan het overheidsloket

Zondag 22 mei 2011 14.00–17.00 uur

Overheid en samenleving houden elkaar in een noodlottige omhelzing. De overheid stimuleert individualisme en de individualistische samenleving veroorzaakt bureaucratie en beheerszucht van de overheid. Alexis de Tocqueville zag dat 150 jaar geleden als het voornaamste risico van democratie en noemde het ‘mild despotisme’: een geïndividualiseerde samenleving en een bureaucratische overheid die gezamenlijk de publieke zaak om zeep helpen.

Op zondag 22 mei legt Albert Jan Kruiter (auteur van Mild Depotisme, Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville, 2010) het sociologische mechanisme achter de tendens naar individualisering & bureaucratisering bloot. Kruiter ontwikkelt een nieuwe fundamentele verklaring voor de huidige crisis in democratie en verzorgingsstaat en past die toe op problemen met de jeugdzorg, de Awbz, de Wmo, het persoonsgebonden budget, de Krachtwijken en het daklozenbeleid.

Met coreferaat door socioloog en journalist Herman Vuijsje, auteur van Correct, weldenkend Nederland sinds de jaren zestig (2008)

Organisatie: Nederlands Gesprek Centrum.

Voorzitter: Arthur Docters van Leeuwen

Toegang

Toegang € 35,- Voor NGC-donauteurs gratis. Donateur worden? Zie www.nederlandsgesprekcentrum.nl