Nederlands Gesprek Centrum

Pech moet weg

Redactie: Dr. F.J.H. Mertens, Dr. R. Pieterman, Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt en Prof. dr. G. de Vries

Verschenen 2003

Publicatie nr. 87

Prijs: € 14,50

Inhoud

Is de overheid verantwoordelijk voor rampen en risico's? Of dient het adagium 'eigen schuld, dikke bult' wat vaker te klinken? In deze publicatie van het Nederlands Gesprek Centrum gaan vier auteurs en vier journalisten in op deze en andere vragen. Het zogenoemde risicodenken in de moderne maatschappij staat centraal. Economische welvaart en continue technologische en medische vooruitgang hebben de verwachting gecreëerd van een gegarandeerd geluk. Dit heeft geleid tot een mentaliteitsverandering. De welvarende burger wil de lusten van de vooruitgang, zonder lasten en gevaren. Die moeten voorkomen worden. En de overheid wordt daarop aangesproken. Wat zit hierachter? Calculerend gedrag van de op ongestoord comfort gerichte burger? Gebrek aan vertrouwen jegens politici, inspecteurs en experts? En hoe staat het met de verantwoordelijkheid van de burger zelf?

De auteurs

Dr. F.J.H. Mertens, inspecteur-generaal van Verkeer en Waterstaat

Dr. R. Pieterman, rechtssocioloog aan de EUR

Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt, hoogleraar sociologie aan de UvA

Prof. dr. G. de Vries, hoogleraar cultuurfilosofie aan de UvA

De journalisten

R. van Haastrecht, verslaggever Dagblad Trouw

C. Joosten, politiek redacteur opinieweekblad Elsevier

M. Kranenburg, chef politieke redactie NRC Handelsblad

F. van Zeijl, freelance journalist

 

ISBN 90 5356 6139