Nederlands Gesprek Centrum

Lopend project - Solidariteit in de kenniseconomie

Het Amerikaanse systeem, waar universiteiten haast onbetaalbaar zijn, resulteert in bijzonder goede, maar elitaire studenten. In Nederland zijn we solidairder en willen we dat ieder in staat is een opleiding te doen. Onze universiteiten staan niet aan de wereldtop en de echte specialisten moeten we uit het buitenland halen. Toch, bij het verhogen van de kwaliteit van onze kenniseconomie, zullen vooral kansrijke studenten hiervan profiteren. Hoe zal het de minder begaafde leerlingen vergaan, in het streven naar deze vervorming? Armere studenten en minder begaafde leerlingen, zijn deze afhankelijk van een solidair systeem?

Door de deskundigen in de programmacommissie Solidariteit in de kenniseconomie zullen verschillende invalshoeken en deelonderwerpen worden geïnventariseerd. Vervolgens zal tijdens een expertseminar (rond april 2008) een analyse worden gemaakt van de verschuivingen, verwachtingen, wensen en vormen van solidariteit tussen rijk en arm. Zoals gebruikelijk presenteren we de bevindingen en public. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden in 2008.