Nederlands Gesprek Centrum

Lopend project - Solidariteit in tijden van globalisering

De wereld is aan het globaliseren en Nederland doet mee. Nederlands grootkapitaal kiest voor hun winst en investeert in andere landen. Wat doet dat uiteindelijk met de Nederlandse economie? Hoe solidair blijft het grootkapitaal met het kleine moederlandje Nederland? En met Europa?

Door de deskundigen in de programmacommissie Solidariteit ten tijden van globalisering zullen verschillende invalshoeken en deelonderwerpen worden geïnventariseerd. Vervolgens zal tijdens een expertseminar (rond april 2008) een analyse worden gemaakt van de verschuivingen, verwachtingen, wensen en vormen van solidariteit tussen rijk en arm. Zoals gebruikelijk presenteren we de bevindingen en public. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden in 2008.