Nederlands Gesprek Centrum

Solidariteit tussen gezond en ziek

In een grondige brainstorm van de speciaal bijeengeroepen programma commissie op 20 december 2006 is allereerst het thema gedefinieerd. Een richting werd gegeven voor de invalshoek van het te voeren gesprek. Op 20 april 2007 is vervolgens een expertseminar gehouden waar het gesprek gehouden werd. U kunt hiervan de verschillende voordrachten nalezen.

Dagelijkse zorgen rondom verzekeringen is het kernprobleem. Mannen willen geen hogere zorgverzekeringspremies betalen omdat vrouwen het kraambed in het pakket hebben. In hoeverre wil Nederland zich solidair opstellen tegenover mensen die 'roekeloos' gedrag vertonen? Het risico dat mensen nemen door te gaan skiën willen thuisblijvers niet dragen. Ook rokers zouden de premies indirect omhoog helpen. Hoe solidair is men als het om betalen gaat? Waar moet die solidariteit vandaan komen?

 

Na veel gesprek werden in de publieksbijeenkomst de bevindingen gepresenteerd. Een nieuwe benadering van zorg is gewenst. Het woord 'zorg' spreekt enkel zorgelijkheden uit. Als mensen gerust zijn dat waarvoor zij betalen ook werkelijk kwaliteit biedt, dan is men bereid om hoge prijzen neer te leggen. De focus van gesprek zou kunnen liggen op wat is de opbrengst in plaats van wat zijn de kosten? Een wederkerige solidariteit zal de toekomst zijn. Ontwikkelingen binnen de zorg en bijbehorende technologie kosten wat. Mensen mogen zich ervan bewust worden dat de prijzen stijgen doordat het ook werkelijk beter wordt. Op deze manier is een solidariteit gebaseerd op wederkerigheid mogelijk.

U kunt alle lezingen van de expertseminar nalezen klik hier.

Voor het programma van deze dag klik hier.

Voor het verslag van deze dag klik hier.