Nederlands Gesprek Centrum

Lopend project - Solidariteit

Onder deze noemer start het NGC het gesprek over solidariteit in verschillende gebieden binnen de samenleving. Beurtelings worden de subthema's aan de orde gebracht: