Nederlands Gesprek Centrum

Over het NGC - Wat geweest is

De afgelopen jaren heeft het NGC onder andere de volgende thema's op de agenda gezet in de vorm van verschillende activiteiten:

Zie hier onze recente activiteiten

Hieronder treft u eerdere activiteiten.

 • 14 december 2008 sprak Austin Dacey op het najaarssymposium Heilige Huisjes.
 • Op 24 oktober 2008 vond de eerste Bart Tromp lezing plaats: "De wereld in alle staten" door prof. dr. Ko Colijn.
 • 5 juni 2008 lezing Robbert Dijkgraaf over Wetenschap en Verbeelding
 • 27 januari 2007 het Nieuwjaarssymposium De Tandeloze Waakhond- over de crisis in de oude media
 • 19 december 2007 symposium Solidariteit tussen Jong en Oud 'Ontgroening en Vergrijzing, nieuwe vormen van Solidariteit'
 • 18 november 2007 symposium 'Embedded Science - over de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek'
 • 4 september 2007 'Solidariteit tussen Gezonden en Zieken, zoeken naar een nieuwe solidariteit'
 • 2007 symposium 'Sturen zonder remmen - over sturing in o.a. ontwikkeling van de IT, de nanotech en gentechnologie'
 • januari 2006 symposium 'Screenagers en babyboomers, solidariteit tussen de generaties'
 • 2005 De morele staat van Nederland II: 'Terug naar af. De lege toekomst van de moderne wereld'
 • 14 februari 2004 'Haagse Tegenstrijdigheden, twee jaar verder' over Haagse verhoudingen
 • 19 juni 2003 'het Europese volk: feit of fictie?' over het bestaan en de definitie van een Europees volk
 • 26 april 2003 'Het einde van de gelijkheid?' over elitevorming in het onderwijs
 • 1 februari 2003 'Haagse Tegenstrijdigheden, een jaar verder', 'aardverschuiving of molshoop?'
 • 11 november 2002 'Crisis of verdrag?' rondetafelgesprek op over de uitbreiding en verdieping van de Europese Unie
 • 17 mei 2001 'Geschiedenis en Voortuitgang'
 • 2001 'De morele staat van Nederland'

Ook richt het NGC zich op langdurige en grootschaligere projecten. Een overkoepelend thema valt uiteen in een aantal subthema's waarover afzonderlijk bijeenkomsten worden georganiseerd. De bevindingen uit de expertmeeting van ieder thema worden gepresenteerd op een publieksbijeenkomst. De gevormde kennis wordt gebundeld in een publicatie.

Het vorige langdurig project (2003-2005) behandelde de risicosamenleving in activiteiten getiteld 'Tussen pech moet weg en eigen schuld dikke bult'. Men stelde zich de vraag: is het 'pech moet weg'-denken inderdaad in opmars? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hebben mensen recht op deze attitude, of vinden we het nodig dat er iets verandert? En wat is de rol van de overheid hierin?