Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Organisatie

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Het bestuur van het NGC bestaat uit:

Babs van den Bergh (voorzitter), directeur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Maureen Sie, hoogleraar Philosophy of Moral Agency aan de Universiteit van Tilburg.

Bert van Delden, plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Arend Jan Heerma van Voss, ex-voorzitter VPRO en ex-hoofdredacteur Haagse Post.

Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht vanwege het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en wetenschappelijk adviseur van het Verwey-Jonker Instituut.

Huub Brouwer (secretaris), universitair docent ethiek en politieke filosofie.

 

 

 

De projectcoördinator is Hans Kennepohl, hans.kennepohl@isvw.nl, 06-14024420

Hans Kennepohl, hoofd debatcentrum Arminius Rotterdam