Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Organisatie

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Het bestuur van het NGC bestaat uit:

Maureen Sie (voorzitter), hoogleraar Philosophy of Moral Agency aan de Universiteit van Tilburg

 

Bert van Delden, plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Babs van den Bergh, directeur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

 

Arend Jan Heerma van Voss, ex-voorzitter VPRO en ex-hoofdredacteur Haagse Post

 

 

 

De projectcoördinator is Hans Kennepohl, hans.kennepohl@isvw.nl, 06-14024420

Hans Kennepohl, hoofd debatcentrum Arminius Rotterdam