Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Lokale Democratie in de Steigers

featured image

Congres over de gevolgen van de decentralisatie voor de bestuurlijke inrichting van gemeentes, 5 oktober 2016

Met Alexander Rinnooy Kan, Maarten Allers, Marcel Boogers en Pieter van Lieshout. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Lees verder