Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Machiavelli. Waarom je politiek en moraal moet scheiden

featured image

Symposium over de actuele waarde van het gedachtegoed van Machiavelli, 16 en 17 maart 2013.

Met Hans Achterhuis en Leon Heuts.

Het boek Il Principe of De Heerser van Machiavelli geldt als één van de meest aanstootgevende, immorele werken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. De Engelse naam voor de duivel – ‘The old Nick’ – zou etymologisch afstammen van de voornaam van Machiavelli, Niccolò. Bovendien geldt een ‘machiavellist’ als een immorele, scrupuloze politicus, die geen middel schuwt om zijn macht te behouden.

Lees verder

Ongelijke Monniken: over cultuurbeleid

featured image

Bart Tromplezing door Henk van Os, 14 november 2012

De meerderheid van de Nederlanders vindt het goed dat er gekort wordt op cultuursubsidies. De cultuursector weet het maatschappelijk belang van overheidssteun onvoldoende aan te tonen. Hoe kan dat beter?

Lees verder

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie

featured image

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet.

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie, Elma Drayer Joep de Hart, Marjoleine de Vos
€ 11,95 | paperback | 91 pag. | Uitgeverij Ten Have | ISBN 9789025956479 |
220x217x139 mm | maart 2006

Lees verder

Nederland & het algemeen belang. Polderen over het Hogere

featured image

Congres over de Nederlandse poldercultuur,  zondag 6 mei 2012

Met Yvonne Zonderop, Gabriël van den Brink, Erik Borgman, Heidi de Mare en Paul Dekker. In samenwerking met Stichting Synthesis. Gespreksleiding: Elma Drayer.

Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting. Of het nu de boom achter het Anne Frank Huis betreft, cultuurbehoud of een nieuwe school, het vermogen om zich te verenigen rond speciale belangen is groot. Maar hoe kunnen we het algemeen belang laten floreren in een geïndividualiseerde verzekeringsstaat? De (bestuurs)elite lijkt nog geen antwoord te hebben op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Lees verder

Hans Achterhuis & Radicalen

featured image

Congres met Hans Achterhuis in gesprek met radicalen, zondag 16 oktober 2011.

De denker des vaderlands, Hans Achterhuis, gaat met een groep radicalen op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Mag je burgerlijk ongehoorzaam zijn? Zo ja, waar ligt de grens.

Lees verder

Een filosofische kijk op de rol van arbeid in onze samenleving

featured image

Symposium over rol van werk in de maatschappij met Agnes Jongerius, Harry Kunneman en Willem de Lange, vrijdag 29 april 2011.

Hoe verhoudt persoonlijke ontwikkeling (people) zich in deze postmoderne tijd met organisatie-ontwikkeling en economische groei (profit). 
Het symposium is een initiatief van de Vereniging Filosofische Praktijk en het Nederlands Gesprek Centrum en wordt georganiseerd in samenwerking met de FNV.

Lees verder

Leven in de risicosamenleving

featured image

Ooit namen wij risico’s als behorend bij het bestaan. Natuurrampen, ongelukken, dodelijke ziekten – ze hoorden er nu eenmaal bij. Tegenwoordig eisen we een leven in volstrekte veiligheid: pech moet weg. God is vervangen door de verzekeringsmaatschappij. Overkomt ons onverhoeds toch een ramp, dan wijzen we bij voorkeur naar de overheid. Zij had ons moeten beschermen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de burgers zelf?

Leven in de risicosamenleving, Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude, Maarten Hajer, Rüdiger Safranski, Gerard de Vries, e.a.
€ 14,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789048520206| 11,8 x18 cm | november 2005

Lees verder

Haagse Tegenstrijdigheden

featured image

Na de ongekend stormachtige ontwikkelingen in 2002, met de eerste politieke moord uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis, klonk alom de roep om vernieuwing en daadkracht, om ‘nieuwe politiek’. Wat is daar in 2003 van terechtgekomen? Is de storm die Pim Fortuyn aanblies inderdaad overgewaaid, zoals menigeen denkt of hoopt? Geeft het huidige kabinet-Balkenende antwoord op de onvrede die zich zo krachtig manifesteerde?

Haagse tegenstrijdigheden, twee jaar later, Philip van Praag, Marco Pastors, Hans Goslinga en Jet Bussemaker
€ 14,50 | paperback | 72 pag. | Amsterdam University Press | ISBN 9789053566794| 11,8 x18 cm | 2004

Lees verder

Secularisatie: een winst- en verliesrekening

featured image

Bart Tromplezing door Jan Bank, 4 november 2011

De kerk was een verbindende schakel tussen diverse delen van de maatschappij. Ze schiep cohesie en had – om in de termen van vandaag te spreken – een verhaal. In de versplinterde en geatomiseerde samenleving van nu – de tegenkant van de individualisering – en gegeven een sterk vlottend electoraat zouden we nog wel eens kunnen terugverlangen naar zo’n verband; naar voormannen en voorvrouwen die een dergelijke boodschap van saamhorigheid in alle hoeken van de maatschappij kunnen uitdragen.

Lees verder

Waarom Cultuur Subsidieren?

featured image

Bart Tromplezing door Ronald Plasterk, 10 november 2010

‘Wat te antwoorden op de vraag waarom mensen die niet naar toneel, concerten, musea e.d. gaan toch gebonden zijn via belasting daaraan mee te betalen? Welk belang van de samenleving als geheel is gediend met de verbreiding van traditionele cultuur?

Lees verder