Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Privacy Statement

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Privacy Statement
Stichting Nederlands Gesprekcentrum (hierna NGC) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de NGC en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact, bestel en/of inschrijfformulier op de website aan NGC verstrekt.

NGC kan de volgende gegevens verwerken:
o Uw voor- en achternaam
o Uw adresgegevens
o Uw telefoonnummer
o Uw emailadres
o Uw IP-adres
o Uw IBAN nummer en/of creditcard gegevens

Waarom NGC gegevens nodig heeft
NGC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan NGC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit het toezenden van facturen van uw lidmaatschap en/of het cursusprogramma en het bieden van (meerdaagse) bijeenkomsten.

Hoe lang bewaart NGC uw gegevens
NGC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 20 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
NGC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van NGC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NGC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. NGC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van NGC bij Google zoekresultaten zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw  computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, daar treft u ook het privacy-beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de ISVW te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie een derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NGC heeft hier geen invloed op. NGC heeft Google geen toestemming gegeven om via NGC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ngc@isvw.nl. NGC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen
NGC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NGC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NGC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Chantal Orth via chantal.orth@isvw.nl.

WWW.NEDERLANDSGESPREKCENTRUM.NL behoort toe aan Stichting Nederlands Gesprek Centrum en is bereikbaar via de ISVW, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden. 033-4650700