Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Nederlands Gesprek Centrum

featured image
De oprichter van het NGC, Philip Kohnstamm. beeld: archief Dolph Kohnstamm

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.


Foto: Jacob van Essen – fotobureau Hoge Noorden

Van september 2018 tot januari  2019 organiseert het NGC, samen met het blad Binnenlands Bestuur en in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de congresreeks Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Hierin spreken honderden burgers met ambtenaren over de samenwerking tussen overheid en burger. De resultaten zullen gebruikt worden voor versterking van de lokale democratie. Lees verder over Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St.Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum.