Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Nederlands Gesprek Centrum

featured image
De oprichter van het NGC, Philip Kohnstamm. beeld: archief Dolph Kohnstamm

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het eerstvolgende congres is:

OMGAAN MET EMOTIES IN HET STRAFRECHT

1 oktober, 13:00 -17:00
Landgoed ISVW, Leusden (vlak naast snelweg A28, directe pendel naar Amersfoort CS)
Kosten: 220,- (het NGC berekent geen btw)
Dit congres geldt voor 3 PE-punten.
U kunt zich hier aanmelden

Aanleiding
Eind vorig jaar publiceerde Henri Beunders Hoeveel recht heeft emotie? over de emotionalisering van het strafrecht. Een belangrijke vervolgvraag die in de discussie rondom dit onderwerp nog weinig aan bod komt is: hoe om te gaan met de toename van emoties in de rechtspraak? Daartoe organiseren het Studiecentrum Rechtspleging en het Nederlands Gesprek Centrum in oktober 2019 een middagcongres.


Programma

13:00 Opening door dagvoorzitter Paul van Liempt (BNR, programma ‘Juridische Zaken’)

13:05 De emotionalisering van het strafrecht
Wat zijn de oorzaken van de emotionalisering van het strafrecht? Tot hoever zal deze trend zich voortzetten? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen? Hoe moet de rechtspraak dit accomoderen? Met Henri Beunders, hoogleraar Ontwikkeling van de Publiek Opinie aan de EUR en Renée Kool, universitair hoofddocent bij de afdeling strafrecht aan de Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger.

14:00 Pauze

14:15 Emoties in theorie
Wat is bekend over de rol van emoties in beslissingsprocessen? Wanneer ondersteunen ze een evenwichtige besluitvorming en wanneer vertroebelen ze die? Welke competenties moeten professionals hebben en hoe kunnen ze deze verkrijgen? Moet de inrichting van rechtszaken gewijzigd worden? Maria Ijzermans promoveerde op De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel, waarin ze laat zien hoe de oordeelsvorming in het recht kan verbeteren als rechters met beleid emoties toelaten. Psycholoog Lotte van Dillen doet onderzoek naar de rol van emoties in beslissingsprocessen. Samen met psycholoog en criminoloog Gabry Vanderveen onderzoekt ze de rol van gruwelijke beelden in het recht.

15:15 Pauze

15:45 Emoties in praktijk
Prominente professionals brengen hun praktijkervaring in. Rechter Frank Wieland (betrokken bij proces Holleeder), officier van justitie Suzan Heij (betrokken bij de zaak Siem B.), advocaat Frederique ten Berge, journalist Saskia Belleman en Rosa Jansen, voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland.

17:00 Borrel

 

De sprekers

Dagvoorzitter Paul van Liempt presenteert wekelijks ‘Juridische Zaken’ op BNR Nieuwsradio. Hij kan bogen op een enorme journalistieke ervaring met onder meer de TV-talkshow van Liempt Live (RTL Z), Paul van Liempt (BNR) en De Avonden (VPRO).

 

Henri Beunders is hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de EUR, een speciaal voor hem gecreëerde leerstoel. Hij is een veelgevraagd commentator bij het nieuws. Een van zijn interessegebieden is de opkomende emotiecultuur, waarover hij Publieke Tranen, de drijfveren van de emotiecultuur schreef.

 

 

Renée Kool is criminoloog en werkt als Universitair Hoofddocent bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij redactielid van het Tijdschrift voor Herstelrecht, docent juridische opleidingen en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Utrecht. Zij heeft veel gepubliceerd over de plaats van het slachtoffer in het strafrecht.

 

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent bij de vakgroep psychologie van de Universiteit van Leiden. Ze is geinteresseerd in de invloed van emoties op beslissingen en de rol van aandacht hierin. Haar onderzoekt behelst zowel gecontroleerde labstudies als meer toegepast onderzoek, onder andere met de politie over emotionele invloeden op recherche en verhoorstrategieën.

 

 

Gabry Vanderveen is universitair docent Criminologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast haar academische werk doet Vanderveen ook aan onderzoek, training en advies op het gebied van beeldmateriaal in de opsporing en strafrechtsketen.

 

 

 

Maria Ijzermans is universitair docent Rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg en gepromoveerd op ‘De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel’,

 

 

 

Saskia Belleman is rechtbank- en juridisch verslaggever voor de Telegraaf. Voorheen was Belleman werkzaam op verschillende nieuwsredacties als chef, onder andere bij het ANP.

 

 

 

 

Rosa Jansen is directeur van Slachtofferhulp Nederland. Voorheen was ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en voorzitter van het College van Bestuur van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

 

 

Frank Wieland is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam. Hij was destijds de eerste persrechter van Nederland en behandelt de rechtszaak tegen Willem Holleeder.

 

 

 

 

 

Suzan Heij is Officier van Justitie in Noord-Holland. Zij was betrokken bij de geruchtmakende zaak Siem B., waarbij drie jongeren omkwamen in een auto-ongeluk, terwijl de bestuurder bleef ontkennen.

 

 

 

 

 

Frederique ten Berge is advocaat, gespecialiseerd in het strafrecht alsmede ook het jeugdstrafrecht. Ten Berge is lid van de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, als portefeuillehouder strafrecht. Daarnaast is zij bestuurslid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nederlands Gesprek Centrum is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St.Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum.