Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Nederlands Gesprek Centrum

featured image
De oprichter van het NGC, Philip Kohnstamm. beeld: archief Dolph Kohnstamm

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het eerstvolgende congres op 21 februari 2018 heeft als onderwerp ‘Ondermijning van het Lokaal Bestuur’. Sprekers zijn onder meer Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren en hoogleraar Criminologie Pieter Tops. Voor meer informatie en inschrijven klikt U hier.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St.Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite.

Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum