Nederlands Gesprek Centrum

Het Nederlands Gesprekcentrum

Het Nederlands Gesprekcentrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het NGC komt voort uit het gijzelaarskamp St.Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling - een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. De voormalige gijzelaars richtten in 1949 het NGC op met als doel de bevordering van het bestuurlijke gesprek in Nederland, ongeacht afkomst of geloof.

Een kleine greep uit de thema's die het NGC de laatste jaren op de agenda heeft gezet:

  • Lokale democratie in de steigers - de decentralisatie van overheidstaken
  • Het algemeen belang - polderen in een verdeeld land
  • De morele staat van Nederland - de oplaaiende moraaldiscussie
  • Pech moet weg - leven in de risicosamenleving
  • Met of zonder God - de (on)misbaarheid van religie
  • Sturen zonder remmen - de nanotechnologie en haar gevolgen
  • Solidariteit - blijvend nodig of inmiddels overbodig