Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Nederlands Gesprek Centrum

featured image
De oprichter van het NGC, Philip Kohnstamm. beeld: archief Dolph Kohnstamm

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St.Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite.

Het NGC organiseert in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur een nieuwe congresreeks waarin beeldbepalende politici, ambtenaren en experts bestuurlijke thema’s op de agenda zetten. Het thema wordt aan de hand van een brainstormsessie uitgewerkt in essays, die zullen verschijnen in diverse media en de basis vormen van een congres.

Het eerste congres in deze reeks was ‘Lokale democratie in de steigers’ op 5 oktober 2016. Sprekers waren Alexander Rinnooy Kan, Maarten Allers, Peter van Lieshout en Marcel Boogers. Van het congres is een publicatie verschenen met essays, deze is hier te bestellen.

Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum