Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Wijsheid als beleid

featured image
De oprichter van het NGC, Philip Kohnstamm. beeld: archief Dolph Kohnstamm

Het Programma Directoraat Generaal Samenleving en COVID-19, ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft in het voorjaar veel gesprekken gevoerd met onder meer maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschappers, uitmondend in het rapport Nederland na de crisis. Hierop volgend organiseert het NGC in samenwerking met &Maes de volgende bijeenkomsten in debatpodium Arminius, Museumpark 3, Rotterdam:

1 Leren van de hoofdrolspelers: maatschappelijke onrust en onbehagen tijdens corona
dinsdag 23 november, 14:00 – 17:00

2 Wat laat nieuw onderzoek naar hybride werken zien?
woensdag 1 december, 14:00 – 17:00

3 Leren van de hoofdrolspelers: handhaving tijdens corona en in de toekomst
dinsdag 14 december, 14:00 – 17:00

4 Mentale gezondheid van jongeren
donderdag 16 december 13:00 – 15:30

5 Sociale isolatie van (om medische redenen) onvaccineerbaren
Datum en inhoud van deze middag volgt.

 

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St. Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum.