Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Wijsheid als beleid

featured image

Nederland na de crisis

Het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19, ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft in het voorjaar veel gesprekken gevoerd met onder meer maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschappers, uitmondend in het rapport Nederland na de crisis. Aansluitend hierop organiseert het NGC in samenwerking met &Maes een aantal online bijeenkomsten:

1 Leren van de hoofdrolspelers: maatschappelijke onrust en onbehagen tijdens corona
dinsdag 23 november, 14:00 – 15:30

2 Wat laat nieuw onderzoek naar hybride werken zien?
woensdag 1 december, 14:00 – 15:30

3 Leren van de hoofdrolspelers: handhaving tijdens corona en in de toekomst
dinsdag 14 december, 14:00 – 15:30. 

4 Wat als je geen keuze hebt? Sociale uitsluiting van onvaccineerbare mensen
woensdag 15 december 14:00 – 15:30, let op: dit debat is geannuleerd

5 Een integrale aanpak voor de mentale gezondheid van jongeren
donderdag 16 december 13:00 – 15:00

 

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St. Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum.