Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Archief
  • Congressen

Thorbecke 2030

featured image

Een serie van vijf bijeenkomsten waarin de staat van het decentraal bestuur wordt verkend, 16 januari, 5 maart, 5 november, 26 november en 3 december 2020

Met Wobine Buijs-Glaudemans, Geerten Boogaard, Douwe Jan Elzinga, Marcel Boogers, Ferd Crone en anderen. In opdracht van Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur

Lees verder

Masterclasses integriteit

featured image
Foto: Henriette Guest

Congres over ondermijnende criminaliteit, woensdag 12 februari 2020

Met Gerd Leers, Zeger van der Wal, Sander Schelberg, Paul van Ruitenbeek, Marijntje Zweegers, Sander Schaepman, Jean Paul Gebben, Hans Scherpenzeel, Sabine van Zuydam en anderen. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Omgaan met emoties in het strafrecht

featured image

Congres over toename van emoties in de rechtszaal door emancipatie van slachtoffers en de opkomst van social media, 1 oktober 2019

Met Henri Beunders, Renée Kool, Gabry vanderveen, Lotte Dillen, Maria Yzermans, Frank Wieland, Rosa Jansen, Frederique ten Berge en Suzan Heij. In samenwerking met Studiecentrum Rechtspleging

Lees verder

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

featured image

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur, 19 september, 1 november, 22 november, 13 december 2019 en 17 januari 2020

Reeks bijeenkomsten over vernieuwing van het lokaal bestuur, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur

Lees verder

Ondermijning van het Lokaal Bestuur

featured image

Congres over de ondermijning van het lokaal bestuur door criminaliteit, 21 februari 2018

Met Kajsa Ollongren, Pieter Tops, Nicolette Woestenburg, Bouke Arends, Henri de Wijkerslooth en Karel Schuurman. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Lokale Democratie in de Steigers

featured image

Congres over de gevolgen van de decentralisatie voor de bestuurlijke inrichting van gemeentes, 5 oktober 2016

Met Alexander Rinnooy Kan, Maarten Allers, Marcel Boogers en Pieter van Lieshout. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Machiavelli. Waarom je politiek en moraal moet scheiden

featured image

Symposium over de actuele waarde van het gedachtegoed van Machiavelli, 16 en 17 maart 2013.

Met Hans Achterhuis en Leon Heuts.

Het boek Il Principe of De Heerser van Machiavelli geldt als één van de meest aanstootgevende, immorele werken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. De Engelse naam voor de duivel – ‘The old Nick’ – zou etymologisch afstammen van de voornaam van Machiavelli, Niccolò. Bovendien geldt een ‘machiavellist’ als een immorele, scrupuloze politicus, die geen middel schuwt om zijn macht te behouden.

Lees verder

Nederland & het algemeen belang. Polderen over het Hogere

featured image

Congres over de Nederlandse poldercultuur,  zondag 6 mei 2012

Met Yvonne Zonderop, Gabriël van den Brink, Erik Borgman, Heidi de Mare en Paul Dekker. In samenwerking met Stichting Synthesis. Gespreksleiding: Elma Drayer.

Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting. Of het nu de boom achter het Anne Frank Huis betreft, cultuurbehoud of een nieuwe school, het vermogen om zich te verenigen rond speciale belangen is groot. Maar hoe kunnen we het algemeen belang laten floreren in een geïndividualiseerde verzekeringsstaat? De (bestuurs)elite lijkt nog geen antwoord te hebben op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Lees verder

Hans Achterhuis & Radicalen

featured image

Congres met Hans Achterhuis in gesprek met radicalen, zondag 16 oktober 2011.

De denker des vaderlands, Hans Achterhuis, gaat met een groep radicalen op zoek naar de grenzen van het toelaatbare. Mag je burgerlijk ongehoorzaam zijn? Zo ja, waar ligt de grens.

Lees verder

Een filosofische kijk op de rol van arbeid in onze samenleving

featured image

Symposium over rol van werk in de maatschappij met Agnes Jongerius, Harry Kunneman en Willem de Lange, vrijdag 29 april 2011.

Hoe verhoudt persoonlijke ontwikkeling (people) zich in deze postmoderne tijd met organisatie-ontwikkeling en economische groei (profit). 
Het symposium is een initiatief van de Vereniging Filosofische Praktijk en het Nederlands Gesprek Centrum en wordt georganiseerd in samenwerking met de FNV.

Lees verder