Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Geschiedenis

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) komt voort uit het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Een onbedoeld neveneffect van St.Michielsgestel was dat mensen die voorheen in het verzuilde Nederland nauwelijks met elkaar in aanraking kwamen, diepgaand met elkaar spraken. Katholieken, hervormden, gereformeerden, socialisten, humanisten en liberalen ontdekten in het gijzelaarskamp dat een gesprek over de grenzen van de zuilen heen zeer wel mogelijk was.

Een van de initiatieven die uit deze unieke contacten voortvloeiden was het NGC, dat in 1949 werd opgericht. Het NGC stelde zich ten doel “bij de voornaamste in het Nederlandse volksleven aanwezige richtingen en groepen een beter inzicht in en een vollediger begrip voor de wederzijdse standpunten en opvattingen te bevorderen, opdat daardoor de eenheid en verscheidenheid, welke in het Nederlandse volksleven wordt aangetroffen, beter beseft en juister gewaardeerd worden”. Deze doelstelling wilde het NGC bereiken door het organiseren van ‘gesprekken’ tussen de verschillende zuilen over belangwekkende, maar lastige en gevoelige thema’s.

In 2002 was de geschiedenis van het gijzelaarskamp onderwerp van het programma Andere Tijden (klik op de afbeelding voor de video).

In het curatorium van het NGC waren van begin af aan zoveel mogelijk stromingen vertegenwoordigd. Tot de leden behoorden ten tijde van de oprichting:

dr. L.A.H. Albering,
dr. A.H.M.Albregts,
dr.Ir. J.Bergmans,
dr. J.C.Brandt Corstius,
H.J. van den Born,
prof.dr. G.Brillenburg Wurth,
mr.dr.J. v.Bruggen,
prof.dr. A.M.Donner,
F.P. Fuykschot,
prof.mr. W.F.de Gaay Fortman,
dr. J.Groen,
prof.dr. Th.L.Haitjema,
J.B.H. Hulsman,
prof.dr. E.H. ’s Jacob,
ir. J.C. Kaars Sypesteyn,
prof.dr. Th. Keulemans O.C,
dr. M.A.M. Klompé,
prof.dr. Ph.Kohnstamm (oprichter, voorzitter voorbereidend comité),
dr. J.A. de Koning,
C.G.Matser,
prof. dr. G.H.J.v.d.Molen,
drs. G.M.Nederhorst,
L.Neher,
prof.dr. G.C. van Niftrik,
drs. J.G. v.d.Ploeg (oprichter),
H.A.Polak-Schwartz,
prof.mr. W.P.J.Pompe,
dr. J. P. van Praag,
jhr.dr. C.G.C.Quarles van Ufford,
prof.dr. J. E. de Quay,
mr. dr. A.A. van Rhijn,
mr. A. de Roos,
P.van Stam,
mr. A.Stempels,
mr. A.A.M. Struycken,
mr. M.A.Tellegen,
mr. A.L. des Tombe,
prof. mr. C.W.de Vries,
Victor E.van Vriesland,
mr. H.B.J.Waslander,
dr. J.L. Witte sj.,
prof.dr. J.Zijlstra.