Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Home

 

Wijsheid als beleid

featured image
De oprichter van het NGC, Philip Kohnstamm. beeld: archief Dolph Kohnstamm

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) stimuleert en faciliteert strategische kennisverwerving van de bestuurlijke en ambtelijke top van Nederland. Zij organiseert daartoe congressen en verzorgt publicaties in diverse media.

Het NGC is opgericht door de voormalige gijzelaars van het kamp St. Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Lees verder over het Nederlands Gesprek Centrum.

Zijn ‘commons’ een oplossing voor falen van overheid en markt?
dinsdag 27 juni  20:00, debatpodium Arminius, entree 10,-
Hoe regelen we de samenleving het beste? Op zowel ‘de markt’ als de overheid is veel kritiek. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor een derde weg, de zogenoemde ‘commons’. Dit zijn goederen of middelen die in gezamenlijk bezit zijn van gebruikers. Bijvoorbeeld zonnepanelen voor de buurt, broodfondsen voor zzp-ers, maar ook Wikipedia of privaat natuurbeheer. Commons zijn populair: links hoopt de scherpe randen van doorgeschoten neoliberalisme te repareren, rechts is positief omdat commons leiden tot een kleinere overheid, ze zijn ook een vorm van ondernemerschap. Meer info hier.

Gesprekshonger
In december 2022 is het boek Gesprekshonger gepubliceerd over de opkomst en invloed van het NGC. Zij had grote invloed op tal van belangrijke maatschappelijke onderwerpen als euthanasie, burgerschap en integratie. Gesprekshonger is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in Nederland, de rol van de elite of burgerberaden. Het beschrijft ook een unieke en typisch Nederlandse geschiedenis. Meer info hier.