Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Slagkracht en Jutland

featured image

 

Gerelateerd

De Verwaarloosde Staat

Bart Tromplezing door Herman Tjeenk Willink, 30 oktober 2013 Het kost de volksvertegenwoordiging en de wetgever steeds meer moeite het evenwicht tussen democratie en rechtsstaat, tussen politieke en maatschappelijke diversiteit en eenheid te bewaren. Burgers voelen zich vaak niet meer politiek vertegenwoordigd. De politiek is “verbestuurlijkt”.

Ongelijke Monniken: over cultuurbeleid

Bart Tromplezing door Henk van Os, 14 november 2012 De meerderheid van de Nederlanders vindt het goed dat er gekort wordt op cultuursubsidies. De cultuursector weet het maatschappelijk belang van overheidssteun onvoldoende aan te tonen. Hoe kan dat beter?

Secularisatie: een winst- en verliesrekening

Bart Tromplezing door Jan Bank, 4 november 2011 De kerk was een verbindende schakel tussen diverse delen van de maatschappij. Ze schiep cohesie en had – om in de termen van vandaag te spreken – een verhaal. In de versplinterde en geatomiseerde samenleving van nu – de tegenkant van de individualisering – en gegeven een sterk vlottend electoraat zouden we nog wel eens kunnen terugverlangen naar zo’n verband; naar voormannen en voorvrouwen die een dergelijke boodschap van saamhorigheid in alle hoeken van de maatschappij kunnen uitdragen.