Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Geannuleerd: Wat als je geen keuze hebt? Sociale uitsluiting van onvaccineerbare mensen

Geannuleerd: Wat als je geen keuze hebt? Sociale uitsluiting van onvaccineerbare mensen

featured image

let op: dit debat is geannuleerd

woensdag 15 december, 14:00 – 15:30, online

Het coronavirus heeft iedereen laten ervaren wat het betekent als je wordt uitgesloten van het sociale leven. Het verlangen naar sociale interactie speelt dan ook mee in de keuze van mensen om zich te laten vaccineren. Maar wat als je geen keuze hebt?

Er is een grote groep Nederlanders die om medische redenen ongevaccineerd is. Omdat zij een chronische ziekte of beperking hebben, in afwachting van een behandeling zijn, of het vaccin bij hen niet aanslaat, kunnen zij zich niet vrij bewegen in de samenleving zolang het virus blijft rondwaren.

Welke impact heeft deze sociale uitsluiting op hen? Welke belemmeringen ervaren zij, waar hebben zij behoefte aan? En hoe gaan wij hier als samenleving mee om, tijdens én na de coronacrisis? In dit online debat kijken we aan de hand van deze vragen wat we kunnen doen om deze grote groep mensen meer bij de samenleving te betrekken.

Nina Hooimeijer is eigenaresse van horecaondernemingen BIRD en MAVIS en Rotterdamse zakenvrouw van 2020 en 2021

 

 

Marianne van Bochove is senior onderzoeker bij het kenniscentrum Governance of Urban Transitions van de Haagse Hogeschool en adviseur bij EMMA. Als onderzoeker is zij betrokken bij het onderzoek naar de maatschappelijke impact van Covid-19 op kwetsbare groepen in Nederland (zie www.impactcorona.nl).

Rick Kwekkeboom is lector Langdurige Zorg en Ondersteuning bij de Hogeschool van Amsterdam.

 

 

Juliane Menting is als onderzoeker bij het Nivel verbonden aan het programma Zorg en participatie bij chronische aandoeningen

 

Jill Knapen is als onderzoeker bij het Nivel verbonden aan het programma Zorg en participatie bij chronische aandoeningen

 

 

Marianne van den Anker is dagvoorzitter en journalist. Ze presenteert voor de NTR op NPO Radio1 het debatprogramma “Kwesties”. Ze heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rotterdam

 

Programma
14:00 Welkom door gespreksleider Marianne van den Anker en korte kennismaking met de online deelnemers
14:10 Wat betekent sociale uitsluiting voor onvaccineerbare mensen met een ziekte of beperking?

  • Wat doet sociale uitsluiting met je en waar loop je tegenaan? Nina Hooimeijer en andere ervaringsdeskundigen delen hun verhaal.
  • Wat is de sociale impact van corona? Marianne van Bochove (Haagse Hogeschool) vertelt over de bevindingen uit het onderzoek www.impactcorona.nl.
  • Wat betekent dit voor de participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking? Juliane Menting en Jill Knapen (Nivel) delen hun bevindingen.

14.50 Hoe kunnen we deze mensen bij de samenleving betrekken?

  • Een pleidooi van Rick Kwekkeboom (Hogeschool van Amsterdam) voor sociale inclusie van mensen met een chronische ziekte of beperking.
  • In gesprek: hoe kunnen we werk maken van de sociale inclusie? En wie kan wat bijdragen?

15:20 Vervolgstappen en afsluiting

15:30 Einde

U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze middag.

Deze middag wordt georganiseerd door het bureau &Maes in opdracht van het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19.