Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Leren van de hoofdrolspelers: handhaving tijdens corona en in de toekomst

Leren van de hoofdrolspelers: handhaving tijdens corona en in de toekomst

featured image

U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze middag.

dinsdag 21 december, 14:00 – 15:30
Nederland beleeft vanwege corona de grootste handhavingsopgave in decennia: burgemeesters, politie, maar ook boa’s, boswachters en treinconducteurs moeten de soms controversiële maatregelen interpreteren en handhaven. Nieuw is dat handhaving niet was gebaseerd op overduidelijke overschrijding van morele regels, zoals bij rellen, maar op ‘gezondheid’. Het is een zoekend en tastend proces, waarbij vooral de onderlinge verwevenheid opvalt: hoewel de verantwoordelijkheid voor de handhaving primair lokaal is, heeft bijvoorbeeld nationale communicatie rondom corona grote lokale impact. En aan de andere kant slaan lokale beslissingen weer terug op bovenregionaal en landelijk niveau.

In deze bijeenkomst vertellen hoofdrolspelers en experts hoe zij deze periode beleven. Corona is nog niet voorbij en er zullen in te toekomst ongetwijfeld weer bijzondere situaties ontstaan. Wat zijn de lessen die uit de afgelopen periode getrokken kunnen worden? Waar moet nog nader naar gekeken worden?

Met:
Willem Woelders, plaatsvervangend politiechef en Hoofd Operatiën van de Nationale Eenheid. Hij is als Nationaal Commandant, Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden  (NSGBO) verantwoordelijk voor de landelijke naleving van de coronamaatregelen.

Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar Politicologie Universiteit van Amsterdam. De Lange doet onderzoek naar radicalisering en zij stelt dat de corona-protesten op bepaalde punten niet te vergelijken zijn met normale demonstraties. Deze moeten meer vanuit oogpunt van radicalisering worden beschouwd en hiervoor moet toepasselijk beleid gevoerd worden.

Frits van der Meer, hoogleraar CAOP-leerstoel ‘Comparative Public Sector and Civil Service Reform’ aan het Instituut Bestuurskunde. Hij onderzoekt hoe de relatie tussen overheid en burger verbeterd kan worden, vooral de minderheid van de burgers die een moeizame relatie heeft met de overheid.

Marianne van den Anker is dagvoorzitter en journalist. Ze presenteert voor de NTR op NPO Radio1 het debatprogramma “Kwesties” en heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rotterdam.

 

Programma
14:00 Welkom door gespreksleider Marianne van den Anker
14:05 De Wetenschappers: gesprek met Sarah de Lange en Frits van der Meer. Hoe zijn bestaande inzichten toegepast tijdens corona en wat kan beter? Wat heeft de wetenschap geleerd van de afgelopen periode?
14:30 De Handhaver: gesprek met Willem Woelders
Hoe verloopt de handhaving? Waren overschrijdingen te voorkomen geweest en hoe dan? Hoe ziet hij de komende periode tegemoet?
15:00 debat met de zaal
15:30 einde

U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze middag.

Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust (OMO) en de Politie en in opdracht van het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19.