Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Een integrale aanpak voor de mentale gezondheid van jongeren

Een integrale aanpak voor de mentale gezondheid van jongeren

featured image

U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze middag.

donderdag 16 december 13:00 – 15:00, online

De mentale gezondheid van jongeren: we weten wat er speelt, we weten wat we eraan kunnen doen, en toch is het aantal jongvolwassenen dat zich eenzaam, angstig, somber en/of gestrest voelt toegenomen in coronatijd. Aan de talloze inspanningen van leerlingen/studenten, zorg- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties ligt het niet. Het probleem is: het ontbreekt aan een goede integrale aanpak. Daarvoor moeten we kinderen vanaf de basisschool doorlopend blijven toerusten met mentale vaardigheden en in alle leeftijdsgroepen werken aan een goede aansluiting tussen vroegsignalering, preventie, beleid en hulpaanbod. Waarom lukt dit nog niet – en wat is er nodig om dit wel te realiseren? Dat is de kernvraag voor dit debat.

Jolien Dopmeijer is projectleider studenten bij het Trimbos instituut en docent/onderzoeker aan Hogeschool Windesheim. Zij doet al jarenlang onderzoek naar studentenwelzijn en promoveerde begin 2021 op dit onderwerp.

Stephanie Keizer-Hulsebosch is hoofd Student Life bij hogeschool Codarts in Rotterdam en stuurgroeplid van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn.

 

 

Iben Maas is voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

 

 

Vincent Vegt is portefeuillehouder mentale gezondheid in het bestuur van de Nationale Jeugdraad.

 

 

Ama Boahene is voorzitter van de Landelijke StudentenVakbond(LSVb).

 

 

Richard Engelfriet is dagvoorzitter en auteur van diverse boeken, onder meer De succesillusie.

 

 

 

Programma
13.00 Welkom door gespreksleider Richard Engelfriet
13.05 Over de mentale gezondheid van jongeren: Hoe kunnen we hiernaar kijken? Wat zien we? Wat staat ons te doen? Met bijdragen van Jolien Dopmeijer, Stephanie Keizer-Hulsebosch, Iben Maas, Ama Boaene en Vincent Vegt.
13.50 Verdieping in deelgroepen: wat is nodig om een integrale aanpak verder te brengen?
14.30 Korte pauze
14:35 Wrap-up: met welke acties kunnen we aan de slag en hoe zorgen we voor goede aansluitingen tussen de ontwikkelfases om kinderen doorlopend toe te rusten met mentale vaardigheden?
14.55 Vervolgstappen en afsluiting

U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze middag.

Deze middag wordt georganiseerd door het bureau &Maes in opdracht van het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19.