Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Wat laat nieuw onderzoek naar hybride werken zien?

Wat laat nieuw onderzoek naar hybride werken zien?

featured image

U kunt zich hier gratis aanmelden

woensdag 1 december, 14:00 – 15:30, online
In afgelopen corona-periode werkte een ongekende hoeveelheid mensen thuis. Een bijzondere kans voor nieuw onderzoek naar hybride werken. Tijdens deze middag worden de recente resultaten van de grootste onderzoeken gepresenteerd, met een speciale focus op de lange termijn. Ook onderzoekers die in de zaal aanwezig zijn komen aan het woord over nieuwe inzichten. Daarnaast wordt de kennisagenda Online werken gepresenteerd, inclusief een call-for-proposals. Een onmisbare middag voor alle onderzoekers naar hybride werken in Nederland, maar ook voor beleidsmedewerkers, bestuurders, werkgevers en werknemers.

Heeft u recent onderzoek dat u graag wilt presenteren? Meld u dan aan, dan krijgt u een plek op het podium op deze middag! Dat kan door een mail te sturen naar hans@seriousculture.nl.

Bartele Hoekstra is onderzoeker bij Center for People and Buildings en betrokken bij het onderzoek We Werken Thuis (wewerkenthuis.nl). Hierin zijn 30.000 werknemers gedurende twee maanden wekelijks ondervraagd over thuiswerken. Uniek onderzoek, vooral omdat het door zijn grootte meer licht werpt op de kleine hoeveelheid mensen die thuiswerken om verschillende redenen als zeer problematisch ervaren.

Wendela Hooftman is onderzoeker bij TNO en betrokken bij het NEA Covid 19 onderzoek. Jaarlijks ondervragen TNO/CBS werknemers naar hun werksituatie, maar vanwege corona zijn in juli en november 2020 en in maart 2021 extra vragenlijsten verkregen van ongeveer 10.000 mensen. Een eerste opvallend resultaat is de grote animo voor thuiswerken: 25% van de thuiswerkers wil liefst helemaal niet meer naar kantoor en 40% wil hybride werken.

Mara Yerkes is universitair hoofddocent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Tijdens de coronacrisis zette zij het COVID-19 genderongelijkheid-onderzoek op in Nederland, COGIS-NL. Opvallend is de verschillende uitwerking van thuiswerken op hoe mensen hun werk en privé ervaren.

Miranda Visser is senior adviseur Chief Science Officer bij het ministerie van SZW. Zij is betrokken bij de Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving, zie www.rijksbredekennisagenda.nl

 

 

Marianne van den Anker is dagvoorzitter en journalist. Ze presenteert voor de NTR op NPO Radio1 het debatprogramma “Kwesties”. Ze heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rotterdam.

 

Programma
14:00 Welkom door gespreksleider Marianne van den Anker en videoboodschap van Dennis Wiersma,  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
14:10 Gesprek met Bartele Hoekstra, Wendela Hooftman, Mara Yerkes en Miranda Visser.
15:oo Open podium en gesprek met het panel, met o.a:
– Esmee Bosma, wetenschappelijk medewerker RIVM die onderzoek doet naar invloed van thuiswerken op fysieke gezondheid.
– Lianne Tijhaar, redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. In het project The Human Zoo(m) onderzoekt ze wat online videodiensten mogelijk en onmogelijk maken op het gebied van creativiteit en vertrouwen.
15:30 einde

U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze middag.

Deze middag wordt georganiseerd door het NGC in samenwerking met het ministerie van SZW en de SER en in opdracht van het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19.