Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Haagse Tegenstrijdigheden

featured image

Dit derde deel in de reeks Haagse tegenstrijdigheden legt opnieuw het actuele politieke klimaat op de snijtafel. Na de ongekend stormachtige ontwikkelingen in 2002, met de eerste politieke moord uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis, klonk alom de roep om vernieuwing en daadkracht, om ‘nieuwe politiek’. Wat is daar in 2003 van terechtgekomen? Is de storm die Pim Fortuyn aanblies inderdaad overgewaaid, zoals menigeen denkt of hoopt? Geeft het huidige kabinet-Balkenende antwoord op de onvrede die zich zo krachtig manifesteerde? Of staat Nederland een periode met nieuwe maatschappelijke spanningen te wachten? In Haagse tegenstrijdigheden, twee jaar verder buigen vier deskundige auteurs zich over deze – en andere – uiterst actuele vragen: Philip van Praag (politicoloog), Marco Pastors (wethouder Leefbaar Rotterdam), Hans Goslinga (Trouw-commentator) en Jet Bussemaker (PvdA-parlementariër). Tezamen geven hun essays een scherp en misschien wel ontluisterend beeld van de verwarrende politieke werkelijkheid van vandaag.

Haagse tegenstrijdigheden, twee jaar later, Philip van Praag, Marco Pastors, Hans Goslinga en Jet Bussemaker
€ 14,50 | paperback | 72 pag. | Amsterdam University Press | ISBN 9789053566794| 11,8 x18 cm | 2004

Gerelateerd

Gesprekshonger

De rol van de Nederlandse elite in het maatschappelijk debat staat al geruime tijd ter discussie. Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) heeft in deze discussies een prominente rol gespeeld. Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken en tot meer onderling begrip te komen. Het NGC had grote invloed op discussies over euthanasie, burgerschap en integratie. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten. Gesprekshonger, hoe de naoorlogse overlegcultuur ontstond, Wim de Jong € 14,95 | paperback |128 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789083262307| 2022

Lokale democratie in de steigers

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken. Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.) € 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisaties. Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop. € 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012