Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

featured image

 

‘Als Nederland zo veel verenigingen telt, en als we zo’n lange traditie hebben van consensus en overleg, wat houdt ons dan tegen om samen te knutselen aan een hedendaags algemeen belang? Waarom lukt dat nu zo slecht? Ik denk dat de maatschappelijke verhoudingen veel ingrijpender zijn veranderd dan bestuurders zich realiseren, en dat de aanpassing aan die nieuwe realiteit nog maar amper is begonnen.’

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisatiesZe werken samen op basis van een welbegrepen eigenbelang. De voorbeelden – van G1000 tot autodelen – zijn talrijk en spreken voor zich: het werkt en het is de nieuwe realiteit.

Yvonne Zonderop is journalist, bestuurder en adviseur. Ze is vaste medewerker van De Groene Amsterdammer en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze is bestuurslid bij ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, en commissaris bij de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de commissie die de NOS adviseert over journalistiek/maatschappelijke vraagstukken. Zij was lid van de commissie-Brinkman die het kabinet adviseerde over steun aan de geschreven pers, en lid van de commissie voor de Canon van Amsterdam. Daarnaast was ze adviseur van The Network Effect, een internationaal project van de British Council.

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop
€ 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012

Gerelateerd

Gesprekshonger

De rol van de Nederlandse elite in het maatschappelijk debat staat al geruime tijd ter discussie. Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) heeft in deze discussies een prominente rol gespeeld. Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken en tot meer onderling begrip te komen. Het NGC had grote invloed op discussies over euthanasie, burgerschap en integratie. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten. Gesprekshonger, hoe de naoorlogse overlegcultuur ontstond, Wim de Jong € 14,95 | paperback |128 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789083262307| 2022

Lokale democratie in de steigers

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken. Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.) € 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet. Met of zonder God - De onmisbaarheid van religie, Elma Drayer Joep de Hart, Marjoleine de Vos € 11,95 | paperback | 91 pag. | Uitgeverij Ten Have | ISBN 9789025956479 | 220x217x139 mm | maart 2006