Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

featured image

 

‘Als Nederland zo veel verenigingen telt, en als we zo’n lange traditie hebben van consensus en overleg, wat houdt ons dan tegen om samen te knutselen aan een hedendaags algemeen belang? Waarom lukt dat nu zo slecht? Ik denk dat de maatschappelijke verhoudingen veel ingrijpender zijn veranderd dan bestuurders zich realiseren, en dat de aanpassing aan die nieuwe realiteit nog maar amper is begonnen.’

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisatiesZe werken samen op basis van een welbegrepen eigenbelang. De voorbeelden – van G1000 tot autodelen – zijn talrijk en spreken voor zich: het werkt en het is de nieuwe realiteit.

Yvonne Zonderop is journalist, bestuurder en adviseur. Ze is vaste medewerker van De Groene Amsterdammer en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze is bestuurslid bij ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, en commissaris bij de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de commissie die de NOS adviseert over journalistiek/maatschappelijke vraagstukken. Zij was lid van de commissie-Brinkman die het kabinet adviseerde over steun aan de geschreven pers, en lid van de commissie voor de Canon van Amsterdam. Daarnaast was ze adviseur van The Network Effect, een internationaal project van de British Council.

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop
€ 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012

Gerelateerd

Lokale democratie in de steigers

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken. Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.) € 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet. Met of zonder God - De onmisbaarheid van religie, Elma Drayer Joep de Hart, Marjoleine de Vos € 11,95 | paperback | 91 pag. | Uitgeverij Ten Have | ISBN 9789025956479 | 220x217x139 mm | maart 2006

Leven in de risicosamenleving

Ooit namen wij risico's als behorend bij het bestaan. Natuurrampen, ongelukken, dodelijke ziekten - ze hoorden er nu eenmaal bij. Tegenwoordig eisen we een leven in volstrekte veiligheid: pech moet weg. God is vervangen door de verzekeringsmaatschappij. Overkomt ons onverhoeds toch een ramp, dan wijzen we bij voorkeur naar de overheid. Zij had ons moeten beschermen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de burgers zelf? Leven in de risicosamenleving, Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude, Maarten Hajer, Rüdiger Safranski, Gerard de Vries, e.a. € 14,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789048520206| 11,8 x18 cm | november 2005