Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Leven in de risicosamenleving

featured image

Ooit namen wij risico’s als behorend bij het bestaan. Natuurrampen, ongelukken, dodelijke ziekten – ze hoorden er nu eenmaal bij. Tegenwoordig eisen we een leven in volstrekte veiligheid: pech moet weg. God is vervangen door de verzekeringsmaatschappij. Overkomt ons onverhoeds toch een ramp, dan wijzen we bij voorkeur naar de overheid. Zij had ons moeten beschermen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de burgers zelf?

Rond dit actuele thema organiseerde het Nederlands Gesprek Centrum een serie spraakmakende bijeenkomsten. Leven in de risicosamenleving is daarvan de weerslag. In prikkelende essays buigen deskundigen uit wetenschap en praktijk zich over de valkuilen en kansen van de hedendaagse risicosamenleving.

Personalia auteurs:

Hans Boutellier is directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit.

Marjolijn Drenth von Februar is filosoof, jurist en essayist. René Gude is filosoof en directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Maarten Hajer is hoogleraar bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Rüdiger Safranski is publicist en filosoof te Berlijn.

Gerard de Vries is hoogleraar wetenschapsfilosofie en filosofie van de technologische cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Leven in de risicosamenleving, Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude, Maarten Hajer, Rüdiger Safranski, Gerard de Vries, e.a.
€ 14,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789048520206| 11,8 x18 cm | november 2005

Gerelateerd

Gesprekshonger

De rol van de Nederlandse elite in het maatschappelijk debat staat al geruime tijd ter discussie. Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) heeft in deze discussies een prominente rol gespeeld. Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken en tot meer onderling begrip te komen. Het NGC had grote invloed op discussies over euthanasie, burgerschap en integratie. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten. Gesprekshonger, hoe de naoorlogse overlegcultuur ontstond, Wim de Jong € 14,95 | paperback |128 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789083262307| 2022

Lokale democratie in de steigers

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken. Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.) € 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisaties. Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop. € 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012