Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie

featured image

 

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet.

Tegelijk wordt de spanning tussen secularisering en publieke moraal steeds meer voelbaar. De vanzelfsprekende (religieuze) gemeenschap is verdwenen, het individu viert hoogtij. Individualisering betekent in de praktijk dat ieder zijn eigen moraal mag aanhangen. Maar als wij ons door niemand meer laten gezeggen, hoe vinden we dan consensus in het publieke domein? Welke rol zouden religieuze ideeën kunnen spelen in dat spanningsveld? Kortom: wat is de functie van religie? Kunnen religieuze tradities houvast blijven bieden? Met bijdragen van Herman Vuijsje, Willem B. Drees, Marjoleine de Vos, Joep de Hart, René Gude en Elma Drayer.

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie, Elma Drayer Joep de Hart, Marjoleine de Vos
€ 11,95 | paperback | 91 pag. | Uitgeverij Ten Have | ISBN 9789025956479 |
220x217x139 mm | maart 2006

Gerelateerd

Lokale democratie in de steigers

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken. Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.) € 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisaties. Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop. € 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012

Leven in de risicosamenleving

Ooit namen wij risico's als behorend bij het bestaan. Natuurrampen, ongelukken, dodelijke ziekten - ze hoorden er nu eenmaal bij. Tegenwoordig eisen we een leven in volstrekte veiligheid: pech moet weg. God is vervangen door de verzekeringsmaatschappij. Overkomt ons onverhoeds toch een ramp, dan wijzen we bij voorkeur naar de overheid. Zij had ons moeten beschermen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de burgers zelf? Leven in de risicosamenleving, Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude, Maarten Hajer, Rüdiger Safranski, Gerard de Vries, e.a. € 14,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789048520206| 11,8 x18 cm | november 2005