Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie

featured image

 

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet.

Tegelijk wordt de spanning tussen secularisering en publieke moraal steeds meer voelbaar. De vanzelfsprekende (religieuze) gemeenschap is verdwenen, het individu viert hoogtij. Individualisering betekent in de praktijk dat ieder zijn eigen moraal mag aanhangen. Maar als wij ons door niemand meer laten gezeggen, hoe vinden we dan consensus in het publieke domein? Welke rol zouden religieuze ideeën kunnen spelen in dat spanningsveld? Kortom: wat is de functie van religie? Kunnen religieuze tradities houvast blijven bieden? Met bijdragen van Herman Vuijsje, Willem B. Drees, Marjoleine de Vos, Joep de Hart, René Gude en Elma Drayer.

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie, Elma Drayer Joep de Hart, Marjoleine de Vos
€ 11,95 | paperback | 91 pag. | Uitgeverij Ten Have | ISBN 9789025956479 |
220x217x139 mm | maart 2006

Gerelateerd

Gesprekshonger

De rol van de Nederlandse elite in het maatschappelijk debat staat al geruime tijd ter discussie. Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) heeft in deze discussies een prominente rol gespeeld. Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken en tot meer onderling begrip te komen. Het NGC had grote invloed op discussies over euthanasie, burgerschap en integratie. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten. Gesprekshonger, hoe de naoorlogse overlegcultuur ontstond, Wim de Jong € 14,95 | paperback |128 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789083262307| 2022

Lokale democratie in de steigers

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken. Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.) € 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisaties. Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop. € 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012