Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Thorbecke 2030

featured image

16 januari 2020 – gemeente Oss
KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’ Verkiezing van de beste bestuurder van Nederland. Met Wobine Buijs-Glaudemans, René Cuperus, Geerten Boogaard, Eva Wolf en Guido Rijnja.

5 maart 2020 – gemeente Almere
Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Burgers krijgen steeds meer invloed op het gemeentebeleid, maar dat kan ten koste gaan van de functie van de gemeenteraad. Krijgt een kleine groep mondige inwoners niet een onevenredig grote invloed? Kunnen gemeenten meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld door tussentijdse verkiezingen te houden of door zelf te bepalen uit hoeveel raadsleden de gemeenteraad bestaat?
Met Douwe Jan Elzinga, Jan Dirk Pruim en Abassin Nessar.

5 november 2020 – gemeente Sùdwest-Fryslân (online)
Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern

Hoe blijven burgers betrokken wanneer besluitvorming wordt opgeschaald naar nog grotere gemeenten of de regio? Welke nieuwe (binnengemeentelijke) bestuursvormen zijn er om sturing én betrokkenheid vorm te geven?
Met Mirjam Bakker, Geerten Waling en Rodney Weterings.

26 november 2020 – Groot Tuighuis, gemeente Den Bosch (online)
Bestuurskracht in de regio

De toekomstige opgaven vragen steeds meer bovengemeentelijke samenwerkingen. Wat is de juiste schaal voor welke beslissing en hoe zijn besluitprocessen in te vullen? Zijn federatiegemeenten de oplossing of een bestuurslaag naar het Duitse model van de Landeskreisen? Of zullen herindelingen van onderop onvermijdelijk blijken?
Met Erik van Merrienboer, Rob de Greef en Marcel Boogers.

3 december 2020 – Arminius, Rotterdam (online)
Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

Begin 2020 zijn diverse onderzoeken afgerond die inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Wat zijn de (extra) terreinen waarop de gemeenten zelf belasting mogen gaan heffen? Zal dit leiden tot een beter beleid en meer betrokkenheid van de inwoners?
Met Ferd Crone, Arjen Schep en Annelies Kroeskamp.

Gerelateerd

Limitarisme: Een bovengrens voor rijkdom

De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Wereldwijd is driekwart van alle rijkdom in handen van een klein groepje miljardairs. Dat is moreel niet verdedigbaar, vindt politiek filosoof Ingrid Robeyns. In Limitarisme legt ze uit waarom er een limiet moet komen aan de buitensporige welvaart van de allerrijksten. Ongelijkheid vormt een gevaar voor […]

Zijn ‘commons’ een oplossing voor falen van overheid en markt?

27 juni 2023, debatpodium Arminius.  Hoe regelen we de samenleving het beste? Op zowel ‘de markt’ als de overheid is veel kritiek. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor een derde weg, de zogenoemde ‘commons’. Dit zijn goederen of middelen die in gezamenlijk bezit zijn van gebruikers. Bijvoorbeeld zonnepanelen voor de buurt, […]

Effectief Altruïsme met Rutger Bregman

2 maart 2023, debatpodium Arminius. Hoe kun jij de wereld het beste iets beter maken? De snelgroeiende beweging van ‘effectief altruïsme’ onderzoekt hoe jij het meest effectief ‘goed’ kunt doen. Aan welke organisatie kun je het beste geld geven? Waar kun jij, met jouw talenten en interesses, het beste je tijd aan besteden? In welke […]