Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Thorbecke 2030

featured image

16 januari 2020 – gemeente Oss
KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’ Verkiezing van de beste bestuurder van Nederland. Met Wobine Buijs-Glaudemans, René Cuperus, Geerten Boogaard, Eva Wolf en Guido Rijnja.

5 maart 2020 – gemeente Almere
Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Burgers krijgen steeds meer invloed op het gemeentebeleid, maar dat kan ten koste gaan van de functie van de gemeenteraad. Krijgt een kleine groep mondige inwoners niet een onevenredig grote invloed? Kunnen gemeenten meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld door tussentijdse verkiezingen te houden of door zelf te bepalen uit hoeveel raadsleden de gemeenteraad bestaat?
Met Douwe Jan Elzinga, Jan Dirk Pruim en Abassin Nessar.

5 november 2020 – gemeente Sùdwest-Fryslân (online)
Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern

Hoe blijven burgers betrokken wanneer besluitvorming wordt opgeschaald naar nog grotere gemeenten of de regio? Welke nieuwe (binnengemeentelijke) bestuursvormen zijn er om sturing én betrokkenheid vorm te geven?
Met Mirjam Bakker, Geerten Waling en Rodney Weterings.

26 november 2020 – Groot Tuighuis, gemeente Den Bosch (online)
Bestuurskracht in de regio

De toekomstige opgaven vragen steeds meer bovengemeentelijke samenwerkingen. Wat is de juiste schaal voor welke beslissing en hoe zijn besluitprocessen in te vullen? Zijn federatiegemeenten de oplossing of een bestuurslaag naar het Duitse model van de Landeskreisen? Of zullen herindelingen van onderop onvermijdelijk blijken?
Met Erik van Merrienboer, Rob de Greef en Marcel Boogers.

3 december 2020 – Arminius, Rotterdam (online)
Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

Begin 2020 zijn diverse onderzoeken afgerond die inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Wat zijn de (extra) terreinen waarop de gemeenten zelf belasting mogen gaan heffen? Zal dit leiden tot een beter beleid en meer betrokkenheid van de inwoners?
Met Ferd Crone, Arjen Schep en Annelies Kroeskamp.

Gerelateerd

Effectief Altruïsme met Rutger Bregman

Hoe kun jij de wereld het beste iets beter maken? De snelgroeiende beweging van ‘effectief altruïsme’ onderzoekt hoe jij het meest effectief ‘goed’ kunt doen. Aan welke organisatie kun je het beste geld geven? Waar kun jij, met jouw talenten en interesses, het beste je tijd aan besteden? In welke baan draag je het meeste […]

Nederland na de crisis

Vijf bijeenkomsten over de lange termijngevolgen van Covid19, november – december 2021. Het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19, ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voerde in het voorjaar van 2021 veel gesprekken met onder meer maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschappers, uitmondend in het rapport Nederland na de crisis. Aansluitend hierop organiseerde het NGC […]

Masterclasses integriteit

Congres over ondermijnende criminaliteit, woensdag 12 februari 2020 Met Gerd Leers, Zeger van der Wal, Sander Schelberg, Paul van Ruitenbeek, Marijntje Zweegers, Sander Schaepman, Jean Paul Gebben, Hans Scherpenzeel, Sabine van Zuydam en anderen. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.