Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Thorbecke 2030

featured image

16 januari 2020 – gemeente Oss
KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’ Verkiezing van de beste bestuurder van Nederland. Met Wobine Buijs-Glaudemans, René Cuperus, Geerten Boogaard, Eva Wolf en Guido Rijnja.

5 maart 2020 – gemeente Almere
Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Burgers krijgen steeds meer invloed op het gemeentebeleid, maar dat kan ten koste gaan van de functie van de gemeenteraad. Krijgt een kleine groep mondige inwoners niet een onevenredig grote invloed? Kunnen gemeenten meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld door tussentijdse verkiezingen te houden of door zelf te bepalen uit hoeveel raadsleden de gemeenteraad bestaat?
Met Douwe Jan Elzinga, Jan Dirk Pruim en Abassin Nessar.

5 november 2020 – gemeente Sùdwest-Fryslân (online)
Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern

Hoe blijven burgers betrokken wanneer besluitvorming wordt opgeschaald naar nog grotere gemeenten of de regio? Welke nieuwe (binnengemeentelijke) bestuursvormen zijn er om sturing én betrokkenheid vorm te geven?
Met Mirjam Bakker, Geerten Waling en Rodney Weterings.

26 november 2020 – Groot Tuighuis, gemeente Den Bosch (online)
Bestuurskracht in de regio

De toekomstige opgaven vragen steeds meer bovengemeentelijke samenwerkingen. Wat is de juiste schaal voor welke beslissing en hoe zijn besluitprocessen in te vullen? Zijn federatiegemeenten de oplossing of een bestuurslaag naar het Duitse model van de Landeskreisen? Of zullen herindelingen van onderop onvermijdelijk blijken?
Met Erik van Merrienboer, Rob de Greef en Marcel Boogers.

3 december 2020 – Arminius, Rotterdam (online)
Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

Begin 2020 zijn diverse onderzoeken afgerond die inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Wat zijn de (extra) terreinen waarop de gemeenten zelf belasting mogen gaan heffen? Zal dit leiden tot een beter beleid en meer betrokkenheid van de inwoners?
Met Ferd Crone, Arjen Schep en Annelies Kroeskamp.

Gerelateerd

Nederland na de crisis

Het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19, ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voerde in het voorjaar van 2021 veel gesprekken met onder meer maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschappers, uitmondend in het rapport Nederland na de crisis. Aansluitend hierop organiseerde het NGC in samenwerking met &Maes een aantal online bijeenkomsten: 1 Leren van de […]

Masterclasses integriteit

Congres over ondermijnende criminaliteit, woensdag 12 februari 2020 Met Gerd Leers, Zeger van der Wal, Sander Schelberg, Paul van Ruitenbeek, Marijntje Zweegers, Sander Schaepman, Jean Paul Gebben, Hans Scherpenzeel, Sabine van Zuydam en anderen. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Omgaan met emoties in het strafrecht

Congres over toename van emoties in de rechtszaal door emancipatie van slachtoffers en de opkomst van social media, 1 oktober 2019 Met Henri Beunders, Renée Kool, Gabry vanderveen, Lotte Dillen, Maria Yzermans, Frank Wieland, Rosa Jansen, Frederique ten Berge en Suzan Heij. In samenwerking met Studiecentrum Rechtspleging