Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.