Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Archief
  • Artikelen

Slagkracht en Jutland

featured image

Opinieartikel door Martin Sommer, Volkskrant 8-10-2016

Decentraliseren van overheidstaken is mooi en goed voor de democratie. Maar de gemeenten zijn overbelast. Momenteel is de regio het muurbloempje onder de bestuurslagen. Ten onrechte, vindt Rinnooy Kan. Gemeenten en provincies kunnen weg. Kijk naar Denemarken. Daar hebben ze de sprong gewaagd.

Lees verder

De Verwaarloosde Staat

featured image

Bart Tromplezing door Herman Tjeenk Willink, 30 oktober 2013

Het kost de volksvertegenwoordiging en de wetgever steeds meer moeite het evenwicht tussen democratie en rechtsstaat, tussen politieke en maatschappelijke diversiteit en eenheid te bewaren. Burgers voelen zich vaak niet meer politiek vertegenwoordigd. De politiek is “verbestuurlijkt”.

Lees verder

Ongelijke Monniken: over cultuurbeleid

featured image

Bart Tromplezing door Henk van Os, 14 november 2012

De meerderheid van de Nederlanders vindt het goed dat er gekort wordt op cultuursubsidies. De cultuursector weet het maatschappelijk belang van overheidssteun onvoldoende aan te tonen. Hoe kan dat beter?

Lees verder

Secularisatie: een winst- en verliesrekening

featured image

Bart Tromplezing door Jan Bank, 4 november 2011

De kerk was een verbindende schakel tussen diverse delen van de maatschappij. Ze schiep cohesie en had – om in de termen van vandaag te spreken – een verhaal. In de versplinterde en geatomiseerde samenleving van nu – de tegenkant van de individualisering – en gegeven een sterk vlottend electoraat zouden we nog wel eens kunnen terugverlangen naar zo’n verband; naar voormannen en voorvrouwen die een dergelijke boodschap van saamhorigheid in alle hoeken van de maatschappij kunnen uitdragen.

Lees verder

Waarom Cultuur Subsidieren?

featured image

Bart Tromplezing door Ronald Plasterk, 10 november 2010

‘Wat te antwoorden op de vraag waarom mensen die niet naar toneel, concerten, musea e.d. gaan toch gebonden zijn via belasting daaraan mee te betalen? Welk belang van de samenleving als geheel is gediend met de verbreiding van traditionele cultuur?

Lees verder