Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.
  • Archief
  • Publicaties

Gesprekshonger

featured image

De rol van de Nederlandse elite in het maatschappelijk debat staat al geruime tijd ter discussie. Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) heeft in deze discussies een prominente rol gespeeld.

Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken en tot meer onderling begrip te komen. Het NGC had grote invloed op discussies over euthanasie, burgerschap en integratie. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten.

Gesprekshonger, hoe de naoorlogse overlegcultuur ontstond, Wim de Jong
€ 14,95 | paperback |128 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789083262307| 2022

Lees verder

Lokale democratie in de steigers

featured image

De lokale democratie is toe aan groot onderhoud. Met de decentralisaties in het sociaal domein – de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar – is de rolverdeling tussen de verschillende overheden sterk gewijzigd. De gemeente moet haar rol als eerste overheid steeds meer waarmaken.

Lokale democratie in de steigers, Hans Kennepohl & Eric de Kluis (red.)
€ 4,95 | paperback | 48 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789492538048| 11,8 x18 cm | 2016

Lees verder

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang

featured image

In dit boek legt Yvonne Zonderop uit dat we naast het traditionele polderen – alle partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe polderen met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervariant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, persoonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door organisaties.

Polderen 3.0; Nederland & het algemeen belang, Yvonne Zonderop.
€ 9,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN: 9789491224270 | NUR 756 | 11,8 x18 cm | mei 2012

Lees verder

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie

featured image

Lang leek het erop dat kunst en wetenschap het stokje van de religie zouden overnemen. Dat gelooft inmiddels niemand meer. Wel zijn er nog velen die secularisering als absoluut hoogtepunt van beschaving bejubelen, maar die zullen er nu voor moeten vechten. Religie verandert misschien, maar verdwijnt vooralsnog niet.

Met of zonder God – De onmisbaarheid van religie, Elma Drayer Joep de Hart, Marjoleine de Vos
€ 11,95 | paperback | 91 pag. | Uitgeverij Ten Have | ISBN 9789025956479 |
220x217x139 mm | maart 2006

Lees verder

Leven in de risicosamenleving

featured image

Ooit namen wij risico’s als behorend bij het bestaan. Natuurrampen, ongelukken, dodelijke ziekten – ze hoorden er nu eenmaal bij. Tegenwoordig eisen we een leven in volstrekte veiligheid: pech moet weg. God is vervangen door de verzekeringsmaatschappij. Overkomt ons onverhoeds toch een ramp, dan wijzen we bij voorkeur naar de overheid. Zij had ons moeten beschermen. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de burgers zelf?

Leven in de risicosamenleving, Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude, Maarten Hajer, Rüdiger Safranski, Gerard de Vries, e.a.
€ 14,95 | paperback | 96 pag. | ISVW uitgevers | ISBN 9789048520206| 11,8 x18 cm | november 2005

Lees verder

Haagse Tegenstrijdigheden

featured image

Na de ongekend stormachtige ontwikkelingen in 2002, met de eerste politieke moord uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis, klonk alom de roep om vernieuwing en daadkracht, om ‘nieuwe politiek’. Wat is daar in 2003 van terechtgekomen? Is de storm die Pim Fortuyn aanblies inderdaad overgewaaid, zoals menigeen denkt of hoopt? Geeft het huidige kabinet-Balkenende antwoord op de onvrede die zich zo krachtig manifesteerde?

Haagse tegenstrijdigheden, twee jaar later, Philip van Praag, Marco Pastors, Hans Goslinga en Jet Bussemaker
€ 14,50 | paperback | 72 pag. | Amsterdam University Press | ISBN 9789053566794| 11,8 x18 cm | 2004

Lees verder