Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Over

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Het NGC organiseert in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur een nieuwe congresreeks waarin beeldbepalende politici, ambtenaren en experts bestuurlijke thema’s op de agenda zetten. Het thema wordt aan de hand van een brainstormsessie uitgewerkt in essays, die zullen verschijnen in diverse media en de basis vormen van een congres.

Het eerste congres in deze reeks was ‘Lokale democratie in de steigers’ op 5 oktober 2016. Sprekers waren Alexander Rinnooy Kan, Maarten Allers, Peter van Lieshout en Marcel Boogers. Van het congres is een publicatie verschenen met essays, deze isĀ hier te bestellen.