Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Organisatie

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Het bestuur van het NGC bestaat uit:

Babs van den Bergh (voorzitter), directeur van de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU).

Huub Brouwer (secretaris en penningmeester), universitair docent ethiek en politieke filosofie.

Maureen Sie, hoogleraar Philosophy of Moral Agency aan de Universiteit van Tilburg.

Boudewijn Steur, directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht vanwege het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en wetenschappelijk adviseur van het Verwey-Jonker Instituut.

Daan Roovers, lid Eerste Kamer, voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine en zelfstandig programmamaker.

 

 

 

De projectcoördinator is Hans Kennepohl, hans.kennepohl@isvw.nl, 06-14024420

Hans Kennepohl, hoofd debatcentrum Arminius Rotterdam, zelfstandig programmamaker.