Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Donateurs

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) draait primair op de belangeloze inzet van de mensen die bij de activiteiten betrokken zijn. De projectcoƶrdinator en het secretariaat, ondergebracht bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, worden wel gefinancierd.

De kosten die het NGC maakt, houden uitsluitend verband met de ontplooide activiteiten. Naast de jaarlijkse bijdragen van de circa 1000 donateurs probeert het NGC zijn activiteiten te bekostigen uit de inkomsten van congressen.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom. Zij vormen de ruggegraat van het NGC. Alleen met hun steun kan het centrum ook in de toekomst nieuwe programma’s organiseren en initiatieven ontplooien.

Donateurs stellen zelf hun bijdrage vast, met een minimum van 25 euro per jaar. Daarvoor ontvangen zij een korting op alle conferenties en symposia die het NGC organiseert. Ook voor de NGC-boekpublicaties geldt voor donateurs een reductie.

Wilt u zich opgeven voor donateurschap of wilt u meer informatie, mailt u dan naar hans.kennepohl@isvw.nl. Het IBAN-nummer van het NGC is NL61INGB0000007070.