Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Doelstelling

featured image
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden. Foto: Sijmen Hendriks

Ruimte geven aan onenigheid op niveau – dat is al meer dan vijftig jaar het doel van het Nederlands Gesprek Centrum (NGC). Het NGC initieert en begeleidt het ‘gesprek’ tussen deskundigen en belanghebbenden over maatschappelijke thema’s die nog onvoldoende zijn uitgediept. Of die ten onrechte niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Het NGC meent dat het gesprek over serieuze zaken de samenleving dient. Daarom wil het een forum zijn waar belangwekkende thema’s op het scherpst van de snede aan de orde kunnen komen, zonder dwang tot consensusvorming.

Publieksconferenties, symposia, expertseminars en boekpublicaties zijn de belangrijkste instrumenten om deze doelstelling te bereiken.